Analys, strategi & planering

Stadsplanering

Stadsplanering handlar om utveckling av regioner och städer. Tyréns kan i tidiga skeden identifiera möjligheter och utmaningar i tätbebyggt område och se helheter och detaljer i komplexa utvecklingsskeden. Vi har lång erfarenhet och djup kompetens när det gäller att skapa kunskaps- och planeringsunderlag för regional utveckling.

Vi har den nödvändiga kompetensen för att leda planprocessen och tidigt väcka de avgörande frågor som driver processen framåt. Med arkitekter och planerare i tätt samarbete med Tyréns övriga kompetenser, anpassar vi organisationen efter behov och skapar en sammanhållen och tydlig planprocess.

Tyréns erbjuder tjänster inom stadsplanering som:

  • Regional utvecklingsplan
  • Översiktsplan
  • Tematiska tillägg till översiktsplan
  • Fördjupning av översiktsplan
  • Detaljplan
  • Byggaktörsdriven planprocess
  • MKB
  • Förstudie/Utredning/Gestaltning
  • Ortsanalys
  • Planeringsverktyg

 

Film: Så jobbar vi med en byggaktörsdriven planprocess
En 
byggaktörsdriven planprocess innebär att byggaktören tar en större del av ansvaret vilket gör att det kan gå fortare från projektidé till byggstart. Tyréns har lång erfarenhet av att arbeta i tidiga stadsplaneringsprojekt, både åt kommuner och byggaktörer. I filmen berättar vi mer.