Ekobyn i Säversta

I Säversta, utanför Bollnäs, har Tyréns tagit fram alla planhandlingar inför samråd och bidragit med en stor bredd av kompetenser för att planera det nya bostadsområdet.

Det nya området kommer att bestå av bostäder, LSS-boende, gym, förskola, trygghets- och äldreboende. Tyréns har bidragit i projektet med totalt 11 kompetenser inom en stor bredd, så som bullerutredning, dagvatten, projektsamordning, geoteknisk undersökning, kulturmiljöbedömning, landskapsanalys, trafikanalys, arkitektur, ljusanalys, och MKB.

Beställaren, Hälsingebocken, har tagit initiativ till den nya stadsdelen med en ambition om att skapa en så kallad ekoby. Området idag består av åkermark, och planen är att 2 hektar av det nya området kommer att användas för odling. Samtidigt kommer området satsa på hållbara lösningar för el och värme, för att leva upp till förväntningarna av en ekoby.

Uppdraget har genomförts i nära samarbete med beställaren och de olika kompetensområdena.