BIM

Geoteknik & BIM

Geologisk information kan med fördel hanteras som en geografisk objektsmodell i 3D. På detta vis kan geomodellen samverka med de övriga teknikområdenas projekteringsmodeller och utgöra en gemensam BIM.

I den samordnade modellen kan man kombinera geologiska, geotekniska och hydrogeologiska undersökningsresultat tillsammans med till exempel mark- och konstruktionsmodeller.

Genom att visualisera geologiska BIM-modeller tillsammans med traditionell GIS-information uppstår många möjligheter till en effektivare och mer kvalitetssäkrad exploateringsprocess.

Vi kan hjälpa er att realisera följande möjligheter:
• Gemensam syn på projektets georelaterade förutsättningar.
• Förbättrat underlag för undersökningsplanering.
• Utökade möjligheter till kvalitetskontroll av resultat.
• Förbättrat underlag för kostnadsberäkningar.
• Förbättrat underlag för projektering.
• Förbättrat underlag för projektplanering.
• Förbättrat underlag för entreprenad.

För närvarande bedriver Tyréns ett aktivt utvecklingsarbete kring geo-modeller i det nationella FoU-programmet TRUST (TRansparent Underground STructure). 

Titta även på demonstrationsfilmer om geomodeller:

Länk till filmen "Geological modelling Part 1"

Länk till filmen "Geological modelling Part 2"