Hållbarhet

Hållbart byggande

De senaste åren har det skett en enorm utveckling inom hållbart byggande. Det är idag något av en självklarhet och en överlevnadsfråga att arbeta med materialkrav och energi. Utvecklingen drivs både av efterfrågan på marknaden samt av en stark vilja att bidra till ett mer hållbart samhälle. Våra konsulter är experter på att i nära samverkan med projektledning och projektörer hitta de bästa lösningarna.

Samhällets krav ökar på att tillämpa system för materialval och utöver lagstadgade krav finns det fler och fler krav som i det interna hållbarhetsarbetet ställer krav på att lokaler ska uppfylla vissa krav.

Tyréns har idag stor erfarenhet av arbete med de certifieringssystem som används i Sverige som BREEAM, BREEAM-SE och LEED och avgränsade system som Miljöbyggnad och Greenbuilding. Våra konsulter har egna verktyg och arbetssätt för att få hållbarhetsarbetet att bli en integrerad del i byggprocessen.

Vanliga aspekter i ett hållbart byggande är att arbeta med energi, innemiljö och byggnadsmaterial. På Tyréns finns tillgång till experter inom de olika hållbarhetsaspekterna och samordnare som lotsar projektet genom processen och ser till att utredningar utförs i rätt skede för att uppnå kraven till exempel för en certifiering. Vi arbetar både med nya och gamla byggnader och i alla skeden, från tidiga idéskisser och tävlingar till genomförande och förvaltning.

Hållbart byggande handlar också om att arbeta med verktyg som livscykelkostnad (LCC), livscykelanalyser (LCA) och resurseffektivitet. Genom att göra LCA i vår projektering kan vi värdera miljöpåverkan och ta beslut utifrån teknik, ekonomi och miljöpåverkan på korrekta underlag. Hållbart byggande handlar också om att integrera ett socialt perspektiv i exempelvis materialfrågan för att ta hänsyn till tillverkningsförhållanden med mera i andra länder.

Exempel på våra tjänster och produkter inom hållbart byggande:

  • Miljö- och/eller hållbarhetssamordnare
  • Livscykelkostnader (LCC)
  • Livscykelanalyser (LCA)
  • Samordnare och specialister inom BREEAM, BREEAM-SE, LEED, CEEQUAL, Miljöbyggnad och Greenbuilding
  • Corporate Social Responsibility (CSR)
  • Miljö- och hållbarhetsprogram för byggnader