Miljö & klimat

Miljösamordning

Miljösamordning handlar om att samordna miljöfrågor med berörda intressenter under olika skeden i ett projekt. Alla projekt som genomförs med någon form av miljöhänsyn behöver samordning. Tyréns konsulter kan ansvara för hela miljöprocessen genom att sammanställa miljökrav och lotsa övriga projektmedlemmar till att uppfylla relevanta miljökrav inom sina ansvarsområden.

Miljösamordning handlar om att samordna miljöfrågor med berörda intressenter under olika skeden i ett projekt.

Tyréns miljökonsulter kan hjälpa till med miljösamordningen i projekterings- och byggskede och inom miljöledning och miljörevisioner. 

Miljöstyrning i projekterings- och byggskedet

Vi hjälper er att föra över miljöarbetets intentioner i de tidiga skedena till konkreta miljökrav i den fortsatta projektplaneringen. Vi har erfarenhet av att göra miljöprogram och checklistor inför byggande av kontors- och bostadsområden samt också att ta fram miljökrav i stora vägprojekt.

Miljöledning och miljörevisioner

Vi stödjer företag och kommuner i deras arbete med att kvalitetssäkra sin verksamhet inom miljöområdet. Här har vi ett arbetssätt med genomgång av skall-kraven i den aktuella standarden, hemläxor till kunden och ett mycket nära samarbete som har givit gott resultat vid ett stort antal projekt.

Vi har miljö- och kvalitetsrevisorer som gör utvärderingar av miljöarbetets organisation och resultat i samband med översyn och företagsköp. Vi arbetar på ett systematiskt sätt med

Miljöledningssystem, exempelvis ISO 14 001 och integrerade verksamhetssystem (Miljö, Kvalitet, Arbetsmiljö, Säkerhet). Det kan handla om miljöredovisningar, miljöutredningar, ledningens genomgång, revision av verksamhetssystem och granskning av egenkontroll.