Nytt liv på Vårbergstoppen

Vårbergstoppen har blivit ny stadspark inom projektet Grönare Stockholm. På nittio meters höjd erbjuder Vårbergstoppen utsiktsplatser för fågelskådning, lekplatser och nya entréer. 

På 1960-1970-talet byggdes Vårbergstoppen av schaktmassor från tunnelbanebygget och utbyggnaden av miljonprogrammens bostäder. Det konstgjorda berget var avsett för rekreation, men på grund av brister blev platsen allt mindre använd. Nu har en omvandling genomförts för att väcka nytt liv i toppen. 

Målet med förnyelsearbetet har varit att öka vistelsevärdena, attraktionskraften och tryggheten. Arbetet har sker i tätt samarbete med flera angränsande projekt samt en stor konsultgrupp. Tyréns har arbetat från program till bygghandling och teknikområdena landskap, ljusdesign, elprojektering, konstruktion, gata och VA har deltagit. Beställare är Stockholms stad, Trafikkontoret. 

En ny stadspark i Stockholms ytterstad som bidrar till att höja värdet av denna landskapsarkitektur, både funktionellt och kulturellt.

Projektet blev en av finalisterna i tävlingen Årets Stockholmsbyggnad 2021. Juryns bedömning löd:

"En ny stadspark i Stockholms ytterstad som bidrar till att höja värdet av denna landskapsarkitektur, både funktionellt och kulturellt. Den erbjuder rofylldhet, utblickar och samvaro och är anpassad till den branta terrängen. Det är ett inspirerande projekt som lockar till lek, rörelse och kontemplation för både barn och vuxna. De gedigna materialen associerar till både miljonprogrammets robusta arkitektur och till samtida nytänkande."

Tyréns har även utformat ljussättningen för Vårbergstoppen, så att människor bjuds in att vistas i denna inspirerande miljö även efter att mörkret fallit. Belysningen är noga planerad och avvägd för att bevara kontakten med stjärnhimlen och ha minimal påverkan på djur- och växtliv. 

Bilder: Jansin/Hammarling.