Projekt

Klimat och miljö

Tyréns hjälper dig att skapa hållbara lösningar. Vi utreder miljökonsekvenser med hänsyn både till hur naturen och människorna påverkas. Vi har tagit fram ett stort antal miljökonsekvensbeskrivningar för väg- och järnvägsprojekt. Det kan handla om olika frågor, som exempelvis buller, grundvattenfrågor eller hantering av överskottsmassor.