Projekt

Klimat och miljö

Tyréns hjälper dig att skapa hållbara lösningar. Vi utreder miljökonsekvenser med hänsyn både till hur naturen och människorna påverkas. Vi har tagit fram ett stort antal miljökonsekvensbeskrivningar för väg- och järnvägsprojekt. Det kan handla om olika frågor, som exempelvis buller, grundvattenfrågor eller hantering av överskottsmassor.

Hållbarhetsanalys för Täby Park

På galoppfältet i centrala Täby kommer en helt ny stadsdel att växa fram med bland annat bostäder, arbetsplatser, service, idrott och en sta...

Klimatanpassning Västerbotten

Klimatförändringarna har redan börjat påverka Västerbotten. Som stöd i beslut för framtida klimatanpassningar har Länsstyrelsen i Västerbott...

Huvudstudie Norrbyskär Ångsåg

På Norrbyskär bedrevs ångsåg mellan åren 1895 och 1952 av Mo Sågverk, ett av Europas största sågverk. Tyréns uppdrag har bestått i att under...

Materialmanagementsystem för byggskedet skapar förutsättningar för mer cirkulärt byggande

Tyréns utreder möjligheterna att utveckla en digital plattform för materialmanagement i byggskedet. Systemet ska samla in, digitalisera och ...