Akustik

Byggnadsakustik

Byggnadsakustik handlar om att hindra ljud utifrån att komma in i en byggnad, begränsa störningar och skapa en god ljudmiljö inom byggnaden. Tyréns byggnadsakustiker kan hjälpa till att formulera ljudkrav för byggnader, föreslå konstruktionslösningar och verifiera att ljudkrav och eventuell miljöcertifiering uppfylls. Inom byggnadsakustik arbetar vi också med hantering av externbuller, exempelvis från installationer på tak.

Tyréns arbetar med både stora och små byggnadsprojekt, både nybyggen och befintliga, inom bostäder, skolor, vård- och labbyggnader, kontor, handelslokaler och  industrier. 

Vid ny- och ombyggnation kan Tyréns upprätta ljud- och vibrationskrav efter rådande riktlinjer och lagar och med hänsyn till aktuell verksamhet och beställarens specifika önskemål. Våra konsulter kan också lämna hållbara och kostnadseffektiva förslag på konstruktioner som klara ställda krav. Vi verifierar även resultaten genom kontrollmätningar på plats. Våra konsulter har också gedigen erfarenhet av att följa och säkerställa att ljudkraven följer valda miljöcertifieringar för byggnad.

Tyréns ligger i framkant i sitt arbete med att implementera BIM i våra akustikuppdrag, vilket förenklar arbetsflöden, underlättar presentation av ljudkrav och skapar ett tydligare underlag till entreprenörer och konsulter