Övervakning av stomljud i Spårväg City

När Spårväg City skulle förlängas över Sergels torg var fastighetsägare och butiksinnehavare oroliga över att stomljud skulle påverka deras verksamheter. Därför finns nu ett kontrollprogram som kontinuerligt mäter vibrationerna från tågen.

Tyréns har tagit fram kontrollprogrammet på uppdrag av Trafikförvaltningen. Det är ett unikt upplägg som bygger på högkvalitativ kontinuerlig mätning av vibrationer.

Mätningen säkerställer att stomljuden håller de nivåer som specificerats i projektmålen för Spårväg City. När vi mäter ljud över lång tid och lägger till fordonsidentifiering kan vi även kontinuerligt ange specifika tåg som behöver service av vagnshjul.

Diagrammet visar hur ljudnivåerna går ner efter svarvning (markerat med lila streck). Resultatet visar dels svarvningens kvalitet, dels hur ofta det är lämpligt att göra underhåll. 

Bilden visar utvecklingen för tre tåg under 11 veckor. Olika färger motsvarar resultat i olika hastighetsintervall.

Tack vare en automatisk veckovis digital rapportering kan fel snabbt åtgärdas och följas upp på ett effektivt sätt. Kontrollmätningarna har gjort att ljudnivåerna sänkts med nästan 10 dB jämfört med när ljudnivåerna varit som värst.

Variationer över tid ger också användbar information om hur till exempel faktorer som temperatur påverkar framtida spåranläggningar och vagnsunderhåll.

 

Den underliggande tekniken i projektet är inspirerad av Tyréns spårövervakningssystem QTMS - Quiet Track Monitoring System