Varvsstaden: Återbruk av historiska varvshallar

Tyréns är med och bidrar när det gamla Kockumsvarvet mellan Malmös centrum och Västra hamnen får nytt liv. Här växer den nya stadsdelen Varvsstaden fram, med många bevarade industribyggnader och återanvända material.

I Varvsstaden står hållbarhet och återbruk i fokus. Ett stort antal av de karaktäristiska gamla varvshallarna bevaras och omvandlas till kontor, bostäder och affärslokaler. Betong, stål, tegel, glas och trä från de byggnader som rivs återbrukas i stor utsträckning. Eftersom det rör sig om sanering av en förorenad tomt behöver heller ingen ny mark tas i anspråk.

Tyréns har deltagit i arbetet med Svets- och panncentralen samt Snickeriet. Vi har bidragit till att skapa bärkraftiga konstruktioner och en god ljudmiljö, med Varvsstaden AB som beställare.

I Varvsstaden står hållbarhet och återbruk i fokus.

För Svets- och panncentralen (hall 259) och Snickeriet har Tyréns gjort program- och systemhandling, och för Snickeriet även detaljprojekteringen. I uppdraget har vi haft en tät dialog med bland annat trä- och stomspecialister, arkitekter och antikvarier och utfört extra noggrann projektering i tidigt skede.

Snickeriet, som ska byggas om till advokatkontor, är Varvsstadens äldsta bevarade byggnad. Hela tegelbyggnaden fick lyftas cirka en halvmeter för att klara exempelvis skyfall och stigande havsnivåer bättre. Befintliga bjälklag har kompletterats bland annat för att akustiken ska fungera, och möta de höga sekretesskraven hos advokatverksamheten som ska inrymmas här. I Snickeriet fanns fukt som måste hanteras samt stora sättningar som krävde grundförstärkningar.

I Svets- och panncentralen byggs en helt ny stomme inuti ett befintligt skal. Den gamla stommen av platsgjuten betong har integrerats och “återanvänds” som en del i det nya stomsystemet och på så vis har en omfattande rivning sparats. Lokalerna omvandlas till livsmedelsbutik, parkeringsgarage och bostäder, och på taket blir det stadsradhus. Här har Tyréns levererat programhandling och är nu i slutskedet av systemhandlingen.

– Genom yrkesskicklighet och nytänkande har vi tillsammans lyckats anpassa de befintliga byggnaderna så att vi kunnat skapa en fungerande ljudmiljö för både bostäder och kontor. Det har varit en spännande utmaning, särskilt eftersom kraven har förändrats under resans gång, säger Eva Sjödahl, som ansvarat för akustiken.