Kontorsbyggnad i Umeå - hybridkonstruktion där stål- och betongstomme möter trä

På Östra Strandgatan 24 i Umeå finnar du den miljöprofilerade kontorsbyggnaden som erbjuder en modern och hållbar arbetsplats med fyra våningar kontor. 

Stommen är en hängkonstruktion där nästan hälften av de tre övre kontorsvåningarnas golvyta hänger i yttertakskonstruktionen. Byggnaden utgörs av en hybridkonstruktion av stål, betong, massivt trä. Stål för att bära de utkragande delarna, betong i den stabiliserande kärnan och trä för att hålla ner egentyngden i de utkragande bärlagen. 

Huset uppnår den högsta certifieringen inom Miljöbyggnad vilket inneburit höga krav på bland annat solvärmelast, dagsljus och ljud.

Tyréns har bidragit med konstruktion och akustik i uppdraget. 

Beställare: Balticgruppen Bygg AB.