Akustik

Rumsakustik

Rumsakustik handlar om att förstå och anpassa ett rums egenskaper för att förstärka och rikta önskvärt ljud och dämpa oönskat ljud. Tyréns konsulter arbetar med att rumsanpassa både med nya och befintliga lokaler för musik, film och tal. Våra konsulter hjälper till att utforma rumsgeometri och föreslå material för att uppnå rätt rumsakustik. Vi arbetar också med utformning av elektroakustiska system och produktutveckling av högtalare.

I hörsalar, konferenslokaler och konsertlokaler är målet att utforma en lokal som låter bra, där talkommunikation fungerar och musik kan upplevas på bästa sätt. 

Tyréns konsulter beräknar rumsakustiska parametrar genom ljudsimulering med hjälp av projektens 3D-modeller. Utifrån beräkningsmodellen kan vi utföra en auralisering, en lyssningsbar återgivning av de akustiska egenskaperna i ett rum, vilket möjliggör tester av olika alternativ. Vi har tillgång till Konstfacks ljudlab, som är specialanpassat för lyssning till resultatet av auraliseringar.