BIM

BIM-relaterade produkter

Tyréns kan även erbjuda ett antal smarta produkter som svarar upp mot de behov vi ser hos våra kunder. Tyréns har lång erfarenhet av CAD och är auktoriserad återförsäljare, utbildare och utvecklare för Autodesk. Vi kan även erbjuda en webbaserad rumsdatabas för arkitekter, ledningsdokumentationssystem, verktyg för livscykelanalys och en solkarta för solinventering.

CAD (Computer-aided design)
Vi har goda kunskaper om de komplexa frågeställningar som dyker upp i samband med CAD-projektering. Inom CAD på Tyréns finns mångårig praktisk erfarenhet av såväl CAD-projektering, informationshantering, informationssamordning och projektledning. Tyréns är auktoriserad återförsäljare, utbildare och utvecklare för Autodesk:

  • Som auktoriserad återförsäljare för Autodesks produkter kan vi erbjuda hela deras produktsortiment inom områdena bygg och infrastruktur.
  • Som auktoriserad utbildare för Autodesks produkter kan vi erbjuda, pedagogiskt upplagda kurser i flertal olika varianter.
  • Som auktoriserad utvecklare för Autodesk:s produkter kan vi erbjuda kundanpassade lösningar, konverteringar, enkla smarta programlösningar m.m.
  • För att kunna serva och hjälpa våra kunder på ett effektivare sätt erbjuder vi även en möjlighet till onlinesupport.

Livscykelanalys för byggnader
Tyréns har tillsammans med olika företrädare för byggbranschen tagit fram internationella regler för livscykelanalyser för byggnader och kan nu erbjuda ett LCA-verktyg.

Solkarta för solinventering
Solinventeringar i form av en solkarta är en ny metod för att lyfta solenergifrågor i en region som visar på möjligheten för solåtervinning på inventerade tak och inspirerar till hållbarare energiförsörjning.

Ledningsdokumentationssystem
Tyréns erbjuder sedan många år ett antal dokumentationssystem för nät; CADVA för VA-nät, CADVÄ för fjärrvärmenät och CADRA för EL-nät.

Rumsdatabas
RUDA är en webbaserad rumsdatabas för arkitekter och övriga projektörer som hjälper dig att hantera rumsrelaterad information. Arbetar du i BIM-miljö finns kopplingar mot Revit®.