Ica Lindvallen – med konstruktion inspirerad av naturen

I Sälenfjällen finner du Icas första butik som byggts helt med massivträteknik, Ica Lindvallen. Den moderna butiken uppnår den högsta miljöklassen, Miljöbyggnad Guld, och är byggd med hållbara materialval från den omgivande naturen.

Det första du möts av när du kliver in i Ica Lindvallen är trädlika pelare och en konstruktion präglad av naturen. Huvudentrén markeras av ett stort gavelmotiv som genom fasadglaset exponerar träkonstruktionen vars pelare påminner om trädkronor. Fasaden består av limträpanel och husknutarna är förstärkta med stående panel.

Byggnaden har ett stort fokus på hållbarhet varför stommen består av KL-trä och limträ som uteslutande kommer från de svenska skogarna, vilket gett kortare transporter och minskade utsläpp. För att säkra butikens uppvärmning med minimal elförbrukning har byggnaden installerats med en kylanläggning som producerar värme och kyla som är helt förnybar.

Det första du möts av när du kliver in i butiken är trädlika pelare och en konstruktion präglad av naturen.

TK Botnia, numera en del av Tyréns, har på uppdrag av Martinsons stått för projektering av trästommen. Uppdraget har inneburit ansvar för all konstruktionsberäkning av trästommen och uppmodellering av stommen i 3D inklusive tillverkningsritningar av ingående byggnadsdelar och montagehandlingar.

Bakom projektet står Ica Fastigheter som äger och förvaltar butiken. Liljewall är arkitekt och har låtit gestaltningen genomsyras av fjällbebyggelsen i Dalarna.

Om projektet
Ort: Sälen, Lindvallen
Yta: ca 2100 (BTA) totalt 1400 kvm
Hållbarhetsinitiativ: Träbyggnation, geoenergi
Miljöklass: Miljöbyggnad Guld
Invigning: november 2020
Beställare: Martinsons
Arkitekter: Liljewall Arkitekter

Bilder: Anna Kristinsdóttir/Liljewall

 

Läs mer om Tyréns satsning på träbyggnad.