Nya marknadsplatsen på Stockholm Arlanda Airport

Utbyggnaden av marknadsplatsen vid terminal 5 på Arlanda fortsätter och växer med en 4 000 kvm yta som har plats för ny café- och restaurangdel, planerad att öppna under 2024. Verandan, som projektet kallas, får en synlig stomme tillverkad i limträ – en vacker arkitektonisk detalj.  

Trä - en satsning som ligger rätt i tiden

– Det är närmare 1000 kubikmeter limträ som ska bära upp väggar och tak, så konstruktionen är självklart oerhört viktig. Tyréns har gjort beräkningarna till träkonstruktionen på uppdrag av Martinsons. I den här typen av uppdrag blir det tydligt att vår kompetens är helt avgörande för kunden. Vi har bidragit med dimensionering och projektering av limträstomme, inklusive tillverkningsunderlag för limträ och smidesinfästningar. De v-formade pelarna i trä kommer vara helt synliga och bidrar i sig till ett arkitektoniskt värde, säger avdelningschef Gustav Essebro.   

Trä efterfrågas allt oftare som materialval för att möta klimatutmaningen, det byggs både hus på bredden och höjden i trä. Det märks att den riktade satsning på träbyggnation som Tyréns gjort de senaste åren ligger helt rätt i tiden. Den har gett oss en stark kompetens inom området och många uppdragsgivare som litar på vår kunskap.

Arlanda Limträstommen Verandan

– Alla material har olika för- och nackdelar. Det kan handla om hållfasthet, vikt, fukttålighet eller miljöegenskaper. Och självklart finns det exempel på byggnationer där trä är mindre lämpligt. För grundkonstruktioner är betong nästan alltid det bästa valet. Därför är det bättre att vända på frågan; när är ett visst material mest lämpligt? Det är den kunskapen vi kan erbjuda kunden och det som bygger förtroende, säger Elias Baena, affärsutvecklare på KI och ansvarig för Tyréns träsatsning. 

Fakta om utbyggnaden vid Arlanda Airport 

Stockholm Arlanda Airport har utvecklats och byggts om de senaste åren. I oktober invigdes en 11 000 kvadratmeter marknadsplats i terminal 5 som öppnar stegvis fram till årsskiftet 2024/2025. Här möts besökare av ett brett utbud av restauranger, shopping och service.


Illustration: White arkitekter, som också ritat tillbyggnaden på terminal 5.
Foto: Swedavia. Den nya marknadsplatsen på Terminal 5 har en stomme i limträ.