Tjänster

Byggnadsvård & kulturmiljö

Att bevara och utveckla kulturmiljön och dess kulturhistoriska värden är en av förutsättningarna för omställningen till ett hållbart samhälle. Vi har den kunskap och erfarenhet som behövs för belysa, värna och utveckla de miljöer och landskap som återspeglar vår historia och dess samhällsprocesser. Tyréns erbjuder en bredd på kompetens och tjänster med hög kvalitet som bidrar till en effektivare planeringsprocess i ert projekt.

Historiska konstruktioner

Tyréns har konstruktörer med särskild kompetens om äldre byggnader och konstruktioner. Vi har unik kompetens på området historiska takkonstr...

Delikata avvägningar i stadsmiljö

Våra antikvarier är inkopplade i en rad utvecklings- och förädlingsprojekt i befintliga fastigheter. När ny yta ska tillskapas, fastigheten bli effektivare och mer attraktiv är vi ditt processtöd.

Strategiskt kulturmiljöstöd vid utveckling

Tyréns är ett strategiskt kulturmiljöstöd för er som arbetar på såväl en övergripande planeringsnivå som på detaljerad byggnadsnivå. Vi tar ...

Det gröna kulturarvet

Tyréns har särskild kompetens inom det gröna kulturarvet och utför bland annat kulturhistorisk bedömning av parker, trädgårdar och grönområd...

Att hantera fornlämningar

Vi ser till att göra arkeologin till en smidig del i projektets genomförande. Arkeologin ska hanteras redan tidigt i projektet. Hållbar kulturmiljö ger hållbar projektbudget.