Byggnadsvård & kulturmiljö

Kulturmiljö & infrastruktur

Vi har en lång tradition av att arbeta med kulturmiljö i infrastrukturuppdrag. Vi arbetar i stora och små uppdrag över hela landet, både med väg och järnväg, tunnelbana, hamnar och färjelägen.

Vår styrka inom infrastrukturprojekt är bredden på vår kompetens.

Vår styrka inom infrastrukturprojekt är bredden på vår kompetens, där vi kan resurssätta med arkeologer, kulturgeografer och bebyggelseantikvarier beroende på uppdragets behov. Vi är väl bekanta med Trafikverkets planläggningsprocess och arbetar integrerat med samtliga teknikområden.

Vi har arbetat i ett forsknings- och utvecklingsprojekt för Trafikverket med att ta fram kvalitetssäkrade arbetssätt för att hantera kulturmiljöer i infrastrukturprojekt. För Trafikverkets räkning har vi tagit fram metoder för att identifiera åtgärdsförslag som stärker och tydliggör kulturmiljön.
 
Vi erbjuder följande tjänster inom kulturmiljö och infrastruktur:

• Kulturarvsanalyser & fördjupade kulturarvsanalyser
• Beställarstöd uppdragsarkeologi, tillståndsansökan KML
• Kvalitetssäkring borrplaner (KML)
• Miljöanpassning av projektering till kulturmiljöns förutsättningar
• Miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar
• Kalkyl arkeologi
• Byggnader och vibrationer
• Landskapsanalyser & fördjupade landskapsanalyser
• Passageplaner
• Åtgärdsförslag för att stärka kulturmiljön