Akustik

Internt industribuller och maskinvibrationer

När industribuller diskuteras är det lätt att fokusera på det externt avstrålade ljudet till omgivningen, men en annan viktig del är det interna ljudet inom industrin – en högst aktuell arbetsmiljöfråga. 

Tyréns akustiker kan hjälpa till att säkerställa en god ljudmiljö för de som arbetar inom industrin. Beroende på i vilken fas industrin befinner sig kan vi hjälpa till med allt ifrån ljud- och vibrationsmätningar i den befintliga miljön till ljudeffektbestämning av maskiner samt förslag och dimensionering av åtgärder, även för anläggningar som befinner sig på ritbordet.

Tyréns kan också mäta maskinvibrationer för att bedöma risker kopplat till vibrations- och stomljudsstörning, risker kopplat till känslig utrustning eller för att bedöma åtgärdsbehov till exempel inför förändringar.

Industribuller internt

Det interna ljudet inom en industri är en aktuell arbetsmiljöfråga.

Tyréns erbjuder även laboratoriemätningar samt expertstöd vid framtagande av testmiljöer som akustiska provrum eller testriggar.

Erbjudande inom internt industribuller:

  • ljud- och vibrationsmätningar
  • ljudeffektbestämning av maskiner
  • förslag och dimensionering av åtgärder