Akustik

Rumsakustik

Rumsakustik handlar om att akustiskt anpassa ett rum beroende på rummets tänkta funktion. Det här är kanske den typ av akustik du först tänker på när någon nämner ordet akustik. Tyréns har erfarenhet och kompetens att hitta rätt åtgärder utifrån rummets användning.

Kraven på ett kontorslandskap skiljer sig åt från kraven för en föreläsningssal som i sin tur skiljer sig från en biosalong. Tyréns akustiker har erfarenheten och kompetensen att ta fram rätt akustiska åtgärder utifrån rummets användning. Idealt så börjar detta redan när rumsdimensionerna ska sättas då vi kan föreslå lämpliga material och konstruktioner för att uppnå det önskvärda slutresultatet. Alla rum förtjänar rätt rumsakustik!

Waterfront rumsakustik

Alla rum förtjänar rätt rumsakustik.

För mer komplexa lokaler som hörsalar och konsertsalar använder vi programvaror för rumsakustisk 3D-modellering. I dessa byggs en virtuell modell av den planerade lokalen upp och olika åtgärder utvärderas tills önskvärd rumsakustik uppnåtts. Programvarorna gör det även möjligt att lyssna på rummet innan det byggts, s.k. auralisering.

För den akustiska upplevelsen är det även viktigt med taluppfattbarhet, både mellan personer och från meddelanden och utrop. Tyréns har omfattande erfarenhet av att jobba med taluppfattbarhet, både från publika utrop (PA) och bedömningar av till exempel talade brandlarm.

Exempel på tjänster inom rumsakustik:

 • val av material coch konstruktion
 • virtuell modellering, rumsakustisk 3D-modellering
 • auralisering
 • dimensionering av högtalarsystem

Rumsakustisk bedömning bör ingå i alla utrymmen där den akustiska upplevelsen är viktig för intrycket och särskilt där många människor samlas.

Utrymmen som behöver en rumsakustisk bedömning:

 • Kontor
 • Restauranger
 • Entréer och samlingslokaler
 • Biografer, teatrar och konsertlokaler
 • Aulor och multifunktionsutrymmen
 • Kyrkorum
 • Kollektivtrafikutrymmen, t.ex. plattformar, väntrum och terminaler