Dammar

Betongdammar

Tyréns har kompetens inom besiktning, reparation och förbättringsarbeten av betongdammar och vattenvägar av betong. Vi arbetar nära våra beställare för att hitta kloka lösningar ur investerings- och lLCC-perspektiv.

Exempel på vanligt förekommande uppdrag från våra beställare inom betongdammar:

  • Regelbundet återkommande besiktningar, till exempel fördjupad inspektion (FI) eller fördjupad dammsäkerhetsutvärdering (FDU)
  • Utredning av uppkomna skador
  • Projektering av reparationsåtgärder
  • Stöd vid ansökan om tillståndspliktig vattenverksamhet

 

 

 

Foto: Tejj, Unsplash