Geografisk informationsteknik

Insamling av geografisk information

Tyréns utför alla mät- och karttekniska uppdrag inom områdena geodesi, fotogrammetri och laserskanning. Vi har lång erfarenhet ifrån såväl små som stora projekt och tar ansvar för hela insamlingskedjan ifrån planering till resultatredovisning. Vår personal har nödvändiga certifikat och vana vid komplexa produktionsuppdrag.

Insamlad data utgör grunden för alla samhällsbyggnadsprojekt och dess kvalitet är avgörande för slutresultatet. Inom Tyréns arbetar vi för att alltid leverera data av rätt kvalitet för varje projektspecifikt behov.

Geodetisk datainsamling

Inom geodetisk mätning och terrester laserskanning kan vi erbjuda expertkompetens för uppgifter som:

 • Planering, mätning och beräkning av geodetiska stomnät i plan och höjd
 • Detaljmätning och mätning av digitala höjdmodeller med geodetiska metoder inklusive GPS-teknik
 • Precisionsavvägning av sättningar och byggen
 • Utsättning och inmätning av ledningsarbeten och geotekniska borrpunkter
 • Mätning på spårområden och i tunnlar
 • Inmätning av byggnadsmiljöer och komplicerade strukturer med terrester laserskanning

Fordonsbunden datainsamling

Vi kan erbjuda expertkompetens för uppgifter som:

 • Planering, genomförande och kvalitetskontroll av s.k. mobile mapping dvs. fordonsburen laserskanning kombinerad med foto/video till underlag för dokumentation och datafångs
 • Planering, genomförande och kvalitetskontroll av flygfotografering eller kombinerad flygfotografering/laserskanning alternativt enbart flygbaserad laserskanning
 • Planering, genomförande och kvalitetskontroll av drönarbaserad flygfotografering
 • Fotogrammetrisk blocktriangulering och laserdataklassificering
 • Mätning och beräkning av digitala höjdmodeller med fotogrammetrisk bildmatchning och via flygburen laserskanning
 • Framställning av ortofoton
 • 3D datainsamling
 • Framställning av ortofoton