Ljusdesign

Belysningsmätning

Du har i oss på Tyréns en partner med mångårig bred och djup erfarenhet av alla typer av mätuppdrag gällande belysning.

Exempel på vanligt förekommande uppdrag från våra beställare inom belysningsmätning gällande:

 • Kontorsbelysning
 • Industribelysning
 • Skolbelysning
 • Vägbelysning


Har du behov av att mäta någon annan typ av belysning så är du välkommen att höra av dig. Vi har erfarenhet av att mäta belysning i:

 • Frysrum
 • Bergsrum
 • Reningsverk
 • Sjukhus
 • Hamnar
 • Rälsburen spårtrafik
 • med mera

Med den senaste generationens mätinstrument ger vi dig relevanta och korrekta mätresultat även för LED.

Utredning och validering

Du kan anlita oss i alla stadier i ett uppdrag. Har du en befintlig belysningsanläggning som varit i drift en tid mäter vi upp den och rapporterar hur väl den uppfyller eller avviker från god belysningsergonomi och för objektet relevant belysningsstandard. Vidare kan vi även validera nya anläggningar som en del av överlåtelsebesiktning.

Här är exempel på vad vi mäter

Det varierar beroende på objekt vad som ska mätas.

 • Lux
 • Candela
 • Halvcylindriska värden
 • Helcylindriska värden
 • Sfäriska värden
 • Bländtal
 • Jämnhet
 • Färgtemperatur
 • Färgåtergivning
 • Flimmer (även från LED)

Bländningsutredningar

I takt med att våra städer förtätas kommer olika intressen i konflikt med varandra. Vi har frekvent i uppdrag att utreda bländningsrisker och bländningsnivåer från idrottsbelysning, vägbelysning och industribelysning när nya bostadsområden ska planeras. Denna typ av belysningsutredning utförs enligt riktlinjerna i CIE, BBR (Boverkets byggregler), Måttboken (Krav på idrottbelysning från SKR) samt VGU (Vägar och gators utformning från Trafikverket)

Många gånger passar våra beställare på att utöka uppdraget till att även mäta på plats och/eller teoretiskt simulera den allmänna ljusföroreningen från anläggningen och komma med förslag till åtgärder.

Gällande bländningar och ljusföroreningar beräknas dessa enligt gällande standard CIE 150-2003 och CIE 126-1997. (Commission Internationale de l'Éclairage i samarbete med SIS)

Mätutrustning till din tjänst

Äldre typer och enklare typer av mätinstrument är inte anpassade för att mäta och redovisa LED korrekt. Vi har senaste generationens olika mätinstrument (kalibrerade) så genom att anlita oss på Tyréns så kan du vara säker på att få relevanta och korrekta mätresultat även för LED inklusive flimmer.