Ljusdesign

Hållbar belysning

På Tyréns erbjuder vi en unik kompetens inom hållbar belysning där vi i mycket tidiga skeden kan sätta ramen för belysning så att vi i senare skeden minskar belysningens negativa effekter på djur, natur och människor.  Vi jobbar nära miljöutredare, landskapsarkitekter, biologer, ekologer, arkitekter och elkonsulter och många fler som tillsammans bildar erbjudandet hållbar belysning.

Exempel på vanligt förekommande uppdrag från våra beställare inom hållbarhet gällande:

 • Stöd i bygglovsskede
 • Miljökonsekvensbeskrivning belysning
 • Utredning ljusföroreningar
 • Hjälp att nå projektmål inom biologisk mångfald
 • Utbildning inom hållbar belysning

 

Har du behov av annan hållbarhetsinsats inom belysning så är du välkommen att höra av dig. Vi har erfarenhet av hållbar belysning sett till:

 • Hjälp att nå projektmål inom hälsa
 • Statlig utredning ljusföroreningar
 • Livscykelanalys(LCA)
 • Livscykelkostnad (LCC)

Genom att ta medvetna och genomtänkta beslut för klimathänsyn i alla steg av byggprocessen kan vi göra skillnad.

Utredning och validering

Du kan anlita oss i alla stadier i ett uppdrag. Har du en befintlig belysningsanläggning som varit i drift en tid kan vi inventera den och komma med åtgärdsförslag för till exempel minskad energianvändning, avskärmning av ljus som förorenar eller minskning av skadliga ämnen.

Vi arbetar nära er med vårt hållbarhetsverktyg TyrImpact där vi gör en gemensam risk- och möjlighetsbedömning för uppdraget. 

Exempel på vad vi utreder

Vad vi utreder varierar beroende på objekt och vad som ska mätas.

 • Energiåtgång tex använder vi LCC eller LENI beräkningar
 • Material
 • Återvinningsbarhet
 • Modularitet
 • Arbetsplatsbelysning
 • Utomhusbelysning

 

Hållbar belysning

Genom att ta medvetna och genomtänkta beslut för klimathänsyn i alla steg av byggprocessen kan vi göra skillnad. Inom belysning betyder det bland annat att minska ljusföroreningar, välja bra material och kraftigt minska energianvändning. Vi använder verktyg för att utreda risker och möjligheter med klimatpåverkan. Vi arbetar nära er och föreskriver det mest hållbara och mest lönsamma alternativen för just ert uppdrag. 

Många gånger passar våra beställare på att utöka uppdraget till att även mäta upp på plats och/eller teoretiskt simulera den allmänna ljusföroreningen från belysningsanläggningen och komma med förslag till åtgärder.

Gällande bländningar och ljusföroreningar beräknas dessa enligt gällande standard CIE 150-2003 och CIE 126-1997. (Commission Internationale de l'Éclairage i samarbete med SIS)

 

Mätutrustning till din tjänst

Äldre typer och enklare typer av mätinstrument är inte anpassade för att mäta och redovisa LED korrekt. Vi har senaste generationens olika mätinstrument (kalibrerade) så genom att anlita oss på Tyréns så kan du vara säker på att få relevanta och korrekta mätresultat även för LED inklusive flimmer.