Hållbarhet

Tyréns Agenda 2030

Vårt mål är att skapa hållbara värden i alla våra samhällsuppdrag. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi långsiktiga lösningar för ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Vi vill vara med och bidra till ett välmående och mänskligt samhälle på planetens villkor.

Tyréns Agenda 2030 är vår långsiktiga målsättning för att bidra till ett hållbart samhälle. Hållbarhetsmålen är utgångspunkten för allt vi gör och de är indelade i tre målområden:

  • Hållbar affär: vi bygger ett hållbart samhälle
  • Hållbar verksamhet: vi tar ansvar för vår egen påverkan på samhället
  • Hållbart företagande: vi lägger grunden för vår långsiktiga framgång

 

 

Nio mål i Tyréns egen Agenda 2030

Branschens främsta innovatör

Branschens främsta innovatör

Vi skapar innovativa lösningar för branschens hållbarhetsutmaningar.

Den ledande samhällsbyggaren

Den ledande samhällsbyggaren

Vi utvecklar oss själva och våra lösningar för att leda utvecklingen inom hållbart samhällsbyggande.

Marknadens självklara samarbetspartner

Marknadens självklara samarbetspartner

Vi ser alltid till att skapa värde för våra kunder och för samhället.

Klimatavtryck netto noll

Klimatavtryck netto noll

Vi minskar våra utsläpp radikalt. I varje process och för varje anställd.

Ansvarsfull leverantörskedja

Ansvarsfull leverantörskedja

Vi ställer samma krav på andra som vi gör på oss själva.

Inkluderande företag

Inkluderande företag

Vi skapar goda förutsättningar för alla.

Branschens nöjdaste kunder

Branschens nöjdaste kunder

Våra kundrelationer är avgörande för vår framgång.

Engagerade och välmående medarbetare

Engagerade och välmående medarbetare

Vi tar fram det bästa hos oss själva på Tyréns.

Långsiktigt värdeskapande affär

Långsiktigt värdeskapande affär

Vi skapar utrymme för att investera i innovativa lösningar för en hållbar framtid.

Tyréns Agenda 2030 är indelad i tre målområden

Målområde 1: Hållbar affär

Vi bygger ett hållbart samhälle.

Det första målområdet omfattar den strukturerade innovationsprocess som ger våra experter möjlighet att utveckla och sprida användningen av innovationer som bidrar till branschens omställning. Innovationer som kan omsättas i ny kompetens, nya tjänster och nya produkter och användas i alla våra uppdrag för att skapa mesta möjliga värde för kunderna och möta branschens behov av hållbart byggande. Många faktorer driver den pågående samhällsomställningen. Insikten om hur kortsiktigt vårt samhälle är uppbyggt, och de globala effekterna av det, driver dagens hållbarhetstrend. Samtidigt håller teknikutveckling och digitalisering bokstavligen på att omforma världen som vi känner den. Behovet av nytänkande, spetskompetens och förändringsledning har aldrig varit större. Tyréns mission är att erbjuda just det ledarskapet.

Målområde 2: Hållbar verksamhet

Vi ansvarar för vår påverkan på samhället.

Vi ser det som en självklarhet att parallellt med vårt värdeskapande på marknaden, också ta ansvar för det avtryck vår egen verksamhet har på samhället. Det andra målområdet siktar därför in sig på vårt eget klimatavtryck, våra inköp och vårt arbete för jämlikhet, mångfald och inkludering. All verksamhet påverkar sin omgivning. En viktig aspekt av hållbarhet handlar om att ta ansvar för det avtryck den egna verksamheten har på omvärlden; på miljön, på intressenterna och på samhället i stort. Därför tar vi ansvar för vår klimatpåverkan, våra inköp samtidigt som vi eftersträvar jämlikhet, mångfald och inkludering.

Målområde 3: Hållbart företagande

Vi lägger grunden för vår långsiktiga framgång.​

För att säkerställa ett långsiktiga värdeskapande, för både våra kunder och för samhället, omfattar det tredje målområdet våra långsiktiga framgångsfaktorer – kundrelationer, medarbetare, företagskultur, förmågor, digitalisering och finansiell stabilitet. Hållbart företagande handlar om att ta hänsyn till omvärlden och till marknadsbehoven - både på kort och på lång sikt. Hur bra är vi på att både anpassa oss till den snabba digitaliseringen i samhället och använda digitaliseringens möjligheter? Hur förebygger vi företagsrelaterade risker samtidigt som vi säkerställer stabila finanser, långsiktigt investeringskapital, de bästa talangerna och de nöjdaste kunderna?

När vi arbetar mot våra hållbarhetsmål är vi en del av den större globala riktningen i FN:s Agenda 2030.

Läs om hållbarhetsverktyget TyrImpact

Klimatavtryck netto 0

Ett av Tyréns nio hållbarhetsmål är att drastiskt minska vår verksamhets CO2-belastning. Vi jobbar hårt för att minska utsläppen från tjänsteresor och jobbpendling, från våra arbetsfordon och via tydlig kommunikation kopplat till inköp. De utsläpp vi inte kan bli av med arbetar vi för att klimatkompensera. 

Så minskar vi utsläppen

Hedda Ericsson är klimatkonsult på Tyréns och leder vår satsning för att att nå klimatavtryck netto 0 till år 2030.

 

Läs mer

Hållbarhetsredovisning och GRI

Vi är noga med att mäta våra resultat och redovisa hållbarhetsarbetet enligt kraven för GRI, Global Reporting Initiative. De krav vi ställer på oss själva ställer vi även på våra samarbetspartners, underkonsulter och leverantörer genom att stämma av samarbetet mot vårt ledningssystem och våra policydokument.

Läs mer i Tyréns hållbarhetsredovisning


41 procent av medarbetarna på Tyréns är kvinnor och andelen chefer som är kvinnor är 43 procent.

Branschbäst på jämställdhet

Forskning visar att jämställda bolag är mer lönsamma. En varierad ledning och styrelse besitter en större kompetens att grunda viktiga beslut på. På Tyréns arbetar vi aktivt för att öka jämställdheten. Det handlar till exempel om att vara en attraktiv arbetsgivare med flexibla arbetstider. Det handlar också om att ha ett tydligt fokus på att rekrytera för en mer jämn könsfördelning och en större mångfald.

På Tyréns är 41 procent av medarbetarna kvinnor och andelen chefer som är kvinnor är 43 procent. Tyréns bolagsstyrelse består av 63 procent kvinnor. Det långsiktiga målet är att vi ska vara en helt jämställd arbetsplats. 

Tyréns rankas högt i Cinodes granskning av konsultföretagens jämställdhetsarbete (maj 2021) 

Cecilia Granath om jämställdhetsmålet

"Jämställdhet och mångfald handlar om att alla ska känna sig hemma och ingen ska bli lämnad utanför."

Läs mer hos Cinode