Hållbarhet

Tyréns åtta hållbarhetsmål

Vårt mål är att skapa hållbara värden i alla våra samhällsuppdrag. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi långsiktiga lösningar för ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Vi vill vara med och bidra till ett välmående och mänskligt samhälle på planetens villkor.

Laddar

Tyréns har åtta väl definierade hållbarhetsmål som kopplar mot FN:s globala Agenda 2030. Målen är indelade i tre perspektiv;

 1. att bidra till en hållbar sektor,
 2. att ansvara för vårt eget avtryck
 3. och att säkerställa vår egen långsiktiga framgång.

Tre av målen handlar om hur vi är med och driver utvecklingen av samhällsbyggnadssektorn mot ökad hållbarhet, tre av målen ringar in vårt ansvar för vår egen påverkan som företag, och två av målen säkerställer att vi själva fortsätter vara ett långsiktigt hållbart och framgångsrikt företag. Vi kallar målarbetet Tyréns egen Agenda 2030.

Åtta mål i Tyréns egen Agenda 2030

 1. Innovation Vi leder utvecklingen inom hållbart samhällsbyggande
  Därför investerar vi mycket i forskning och innovation. För nya verktyg, ny kunskap och nya perspektiv.
 2. Affärsutveckling Vi har, och utvecklar den kunskap och kompetens som krävs för hållbart samhällsbyggande
 3. Uppdrag Vi inkluderar hållbarhet i våra uppdrag
  Därför tar vi med oss hållbarhetsperspektivet i allt det vi gör, och letar ständigt nya vägar.
 4. Klimat Vårt klimatavtryck är netto noll
  Därför minskar vi våra utsläpp radikalt. I varje process och för varje anställd.
 5. Inköp Vi ställer samma krav på andra, som vi gör på oss själva
  Därför kravställer vi våra inköp och våra upphandlingar.
 6. Inkluderande företag Vi skapar goda förutsättningar för alla
  Därför utvecklar vi vårt ledarskap, våra riktlinjer och rutiner för en jämställd och jämlik arbetsplats.
 7. Ekonomi Vi skapar ekonomiska värden som håller och växer över tid
  Därför bygger vi vår affärsmodell på långsiktiga värden som kommer många till del, stärker affären och minskar riskerna.
 8. Medarbetare Vi tar fram det bästa hos oss själva på Tyréns
  Därför ligger respekt och välbefinnande till grund för en kultur som tar fram det bästa hos var och en av oss.

När vi arbetar mot våra hållbarhetsmål är vi en del av den större globala riktningen i FN:s Agenda 2030.

Klimatavtryck netto 0

Ett av Tyréns åtta hållbarhetsmål är att drastiskt minska vår verksamhets CO2-belastning. Vi jobbar hårt för att minska utsläppen från tjänsteresor och jobbpendling, från våra arbetsfordon och via tydlig kommunikation kopplat till inköp. De utsläpp vi inte kan bli av med arbetar vi för att klimatkompensera. 

Laddar

Våra experter berättar

Ida Ingmansson berättar om arbetet att skapa cirkulära flöden av kväve och fosfor i Östersjön med hjälp av marin biomassa. 

Hållbarhet utan floskler

Hållbarhetsredovisning och GRI

Vi är noga med att mäta våra resultat och redovisa hållbarhetsarbetet enligt kraven för GRI, Global Reporting Initiative. De krav vi ställer på oss själva ställer vi även på våra samarbetspartners, underkonsulter och leverantörer genom att stämma av samarbetet mot vårt ledningssystem och våra policydokument.

Läs mer i Tyréns hållbarhetsredovisning


41 procent av medarbetarna på Tyréns är kvinnor och andelen chefer som är kvinnor är 38 procent.

Branschbäst på jämställdhet

Forskning visar att jämställda bolag är mer lönsamma. En varierad ledning och styrelse besitter en större kompetens att grunda viktiga beslut på. På Tyréns arbetar vi aktivt för att öka jämställdheten. Det handlar till exempel om att vara en attraktiv arbetsgivare med flexibla arbetstider. Det handlar också om att ha ett tydligt fokus på att rekrytera för en mer jämn könsfördelning och en större mångfald.

På Tyréns är 41 procent av medarbetarna kvinnor och andelen chefer som är kvinnor är 38 procent. Tyréns bolagsstyrelse består av 63 procent kvinnor. Det långsiktiga målet är att vi ska vara en helt jämställd arbetsplats. 

Tyréns rankas högt i Cinodes granskning av konsultföretagens jämställdhetsarbete (15 maj 2020)