Hållbarhet

Tyréns åtta hållbarhetsmål

Vårt mål är att skapa hållbara värden i alla våra samhällsuppdrag. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi långsiktiga lösningar för ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Vi vill vara med och bidra till ett välmående och mänskligt samhälle på planetens villkor.

Laddar

Tyréns har åtta väl definierade hållbarhetsmål som kopplar mot FN:s globala Agenda 2030. Målen är indelade i tre perspektiv;

  1. att bidra till en hållbar sektor,
  2. att ansvara för vårt eget avtryck
  3. och att säkerställa vår egen långsiktiga framgång.

Tre av målen handlar om hur vi är med och driver utvecklingen av samhällsbyggnadssektorn mot ökad hållbarhet, tre av målen ringar in vårt ansvar för vår egen påverkan som företag, och två av målen säkerställer att vi själva fortsätter vara ett långsiktigt hållbart och framgångsrikt företag. Vi kallar målarbetet Tyréns egen Agenda 2030.

 

Åtta mål i Tyréns egen Agenda 2030

1. INNOVATION

1. INNOVATION

Vi leder utvecklingen inom hållbart samhällsbyggande

Läs mer
2. AFFÄRSUTVECKLING

2. AFFÄRSUTVECKLING

Vi har, och utvecklar den kunskap och kompetens som krävs för hållbart samhällsbyggande

Läs mer
3. UPPDRAG

3. UPPDRAG

Vi inkluderar hållbarhet i våra uppdrag

Läs mer
4. KLIMAT

4. KLIMAT

Vårt klimatavtryck är netto noll

Läs mer
5. INKÖP

5. INKÖP

Vi ställer samma krav på andra, som vi gör på oss själva

Läs mer
6. INKLUDERANDE FÖRETAG

6. INKLUDERANDE FÖRETAG

Vi skapar goda förutsättningar för alla

Läs mer
7. EKONOMI

7. EKONOMI

Vi skapar ekonomiska värden som håller och växer över tid

Läs mer
8. MEDARBETARE

8. MEDARBETARE

Vi tar fram det bästa hos oss själva på Tyréns

Läs mer

När vi arbetar mot våra hållbarhetsmål är vi en del av den större globala riktningen i FN:s Agenda 2030.

Läs om hållbarhetsverktyget TyrImpact

Klimatavtryck netto 0

Ett av Tyréns åtta hållbarhetsmål är att drastiskt minska vår verksamhets CO2-belastning. Vi jobbar hårt för att minska utsläppen från tjänsteresor och jobbpendling, från våra arbetsfordon och via tydlig kommunikation kopplat till inköp. De utsläpp vi inte kan bli av med arbetar vi för att klimatkompensera. 

Så minskar vi utsläppen

Hedda Ericsson är klimatkonsult på Tyréns och leder vår satsning för att att nå klimatavtryck netto 0 till år 2030.

 

Läs mer

Hållbarhetsredovisning och GRI

Vi är noga med att mäta våra resultat och redovisa hållbarhetsarbetet enligt kraven för GRI, Global Reporting Initiative. De krav vi ställer på oss själva ställer vi även på våra samarbetspartners, underkonsulter och leverantörer genom att stämma av samarbetet mot vårt ledningssystem och våra policydokument.

Läs mer i Tyréns hållbarhetsredovisning


41 procent av medarbetarna på Tyréns är kvinnor och andelen chefer som är kvinnor är 43 procent.

Branschbäst på jämställdhet

Forskning visar att jämställda bolag är mer lönsamma. En varierad ledning och styrelse besitter en större kompetens att grunda viktiga beslut på. På Tyréns arbetar vi aktivt för att öka jämställdheten. Det handlar till exempel om att vara en attraktiv arbetsgivare med flexibla arbetstider. Det handlar också om att ha ett tydligt fokus på att rekrytera för en mer jämn könsfördelning och en större mångfald.

På Tyréns är 41 procent av medarbetarna kvinnor och andelen chefer som är kvinnor är 43 procent. Tyréns bolagsstyrelse består av 62 procent kvinnor. Det långsiktiga målet är att vi ska vara en helt jämställd arbetsplats. 

Tyréns rankas högt i Cinodes granskning av konsultföretagens jämställdhetsarbete (maj 2021) 

Cecilia Granath om jämställdhetsmålet

"Jämställdhet och mångfald handlar om att alla ska känna sig hemma och ingen ska bli lämnad utanför."

Läs mer hos Cinode