KL-trä i träkonstruktioner

KL-trä, eller korslimmat trä som är den fullständiga benämningen, är ett ganska nytt material på marknaden. Första gången som KL-trä användes var under 1990-talet, och det har snabbt blivit ett modematerial. Mycket tack vare dess miljömässiga hållbarhetsaspekter, men också tack vare dess höga bärförmåga i förhållande till dess vikt och styvhet som gör KL-trä lämpligt för att stabilisera byggnader.

Fördelar med KL-trä är materialets livslängd och att det kan återanvändas.

Vad är egentligen KL-trä?

KL-trä är en byggkomponent som består av ett udda antal skikt (vanligen mellan tre och sju) av hyvlade brädor, där vartannat skikt är vridet 90 grader i förhållande till föregående skikt. Denna teknik ger en stabil skiva med en låg vikt, särskilt i jämförelse med betong. Tack vare ett udda antal skikt är de två yttre skikten i samma riktning, vilket ger skivan en betydligt högre böjstyvhet längs med skivan jämfört med tvärs skivan.

Fördelarna med att använda KL-trä

Det finns många fördelar med att bygga i KL-trä, några av dessa är:

 • Det är ett miljösmart val tack vare lägre koldioxidutsläpp vid tillverkning samt att KL-trä binder koldioxid under hela sin livslängd
 • Det möjliggör en attraktiv och innovativ design utan att göra avkall på byggtekniska krav
 • Det är ett lätt material som är starkt i förhållande till sin låga vikt
 • Det klarar stora spännvidder och har stabiliserande egenskaper, vilket ger flexibilitet i utformandet
 • Det är formstabilt
 • Ingen torktid vid montage
 • Det ger jämnt och behagligt inomhusklimat
 • Det har goda byggnadsfysikaliska egenskaper, bland annat brandavskiljning
Sara Kulturhus i Skellefteå är ett av världens högsta trähus

Trä ur ett miljöperspektiv

Att använda sig av trä i konstruktioner och byggnader är fördelaktigt utifrån flertalet miljö- och klimatsynpunkter. Dels är trä en förnybar resurs, men det binder även koldioxid under byggnadens livslängd.

Med trä som grundmaterial säkerställer du;

 • Energisnål process – att framställa KL-trä är en energisnål process
 • Biprodukter används – de biprodukter som kommer av produktionen av KL-trä kan användas till att till exempel producera energi för uppvärmning, vilket innebär en minskning av användning av fossil energi
 • Förnybar resurs – en del av det hållbara skogsbruket i Sverige är att säkerställa att det uttag som görs inte överskrider tillväxten
 • Lokal produktion – genom att använda svenskt trä hålls transportutsläppen på en låg nivå vilket bidrar till minskad klimatpåverkan

En stor fördel med användandet av KL-trä är dess långa livslängd, men även att det kan återanvändas. Antingen i nya konstruktioner eller som bränsle i samband med förbränning för att omvandlas till ny energi.

Bara fantasin sätter gränser när det kommer till vad vi kan bygga i trä.

När kan KL-trä användas?

Det finns egentligen inga större begränsningar utav användandet av KL-trä i byggkonstruktioner, utan det är snarare fantasin som sätter gränserna för användandet.

Stomelement av KL-trä kännetecknas av att de är stora, vilket ger en hög bärförmåga och styvhet som gör dem lämpliga för att stabilisera byggnaderna. De stora skivorna har en låg vikt och hög prefabriceringsgrad som underlättar för bland annat transport och montage. Samtidigt blir isolerskikten i ytterväggarna genomgående utan att brytas av köldbryggor.

Flexibilitet och möjligheter från småhus till parkeringshus

Att använda KL-trä i väggarna har en stabiliserande och lastbärande förmåga. Det innebär till exempel att det ger stor flexibilitet vid framtida hyresgästanpassningar i kontorslokaler.

KL-trä är utmärkt att använda i allt från småskaliga till storskaliga projekt och konstruktioner, allt från småhus till flervåningshus med höga krav på konstruktionen, men även till parkeringshus som i Sege Park.

Till- och ombyggnationer

Att använda sig av trä kan vara väldigt fördelaktigt när det kommer till att göra till- och ombyggnationer. Med den låga vikten är träskivorna lättare att hantera än om de hade varit i betong, samtidigt som både infästningar och grundläggningar förenklas.

Sara Kulturhus i Skellefteå under uppbyggnad


Att bygga högt i trä

Det är absolut möjligt att bygga högt i trä, och allt fler höga träbyggnader planeras och byggs för nuvarande. Ett av världens högsta trähus är Sara Kulturhus i Skellefteå, som med sina 20 våningar är ett lysande exempel på att det går att bygga högt. Samtidigt pågår det projekt världen över inom träbyggnader, där bland annat en skyskrapa i KL-trä (som skulle bli världens högsta) planeras i Japan.

Träbyggnad på Tyréns

Vi vill ta vara på jordens resurser och skapa ett hållbart samhälle, där rätt material används till rätt sak. Vi vet att trä är en viktig pusselbit i formandet av en hållbar framtid.

Just nu sker en snabb omställning i branschen och fler väljer att bygga stora - och höga - byggprojekt i trä. På Tyréns finns spetskompetens inom akustik, konstruktion, installation och brand. Med möjlighet att erbjuda en helhetsbild och förståelse av hela byggprocessen projekterar och konstruerar vi hållbara hus som tåls att leva i, både nu och i framtiden. Läs mer om vårt erbjudande inom träbyggnad.

 

 

Bilder från Sara Kulturhus, Skellefteå: Martinsons, fotograf Jonas Westling.