Magasin X - Sveriges största kontorshus i trä

I centrala Uppsala finner du Magasin X - ett kontorshus med tydlig hållbarhetsprofil och med en stomme som byggts helt i trä. Byggnaden, som omfattar sju våningar på över 11 000 kvadratmeter, erbjuder flexibla arbetsplatser med smart teknik.

Med en stomme i trä utgör Magasin X Sveriges största kontorshus med träkonstruktion, vilket inte var en självklarhet i början. I detaljplaneprocessen planerades stommen att byggas i stål och betong. Senare beslutade byggherren, Vasakronan, att bygga i trä. 

Avgörande för beslutet att bygga i trä var att minska koldioxidavtrycket och skapa en förebild för hållbart byggande men också att tillmötesgå hyresgästers önskemål om fokus på miljövänliga och hälsosamma arbetsmiljöer. Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt LEED med ambitionen att nå den högsta klassningen Platinum.

Namnet Magasin X symboliserar byggnadens konstruktion eftersom träbalkarna i fasaden är formade som X.

Namnet till byggnaden har en historisk koppling till platsen där det tidigare funnits magasin. Namnet Magasin X symboliserar byggnadens konstruktion eftersom träbalkarna i fasaden är formade som X.

Bilden visar en knutpunkt i genomskärning. 

TK Botnia, numera en del av Tyréns, har på uppdrag av Martinsons stått för projektering av trästommen till Magasin X. Uppdraget har inneburit ansvar för all konstruktionsberäkning av trästommen och uppmodellering av stommen i 3D inklusive tillverkningsritningar av ingående byggnadsdelar och montagehandlingar.

Om projektet
Byggstart 2019 och inflyttning 2021.
Material: limträ 850 kubikmeter Kl-trä 3240 kubikmeter
Arkitekt: White Arkitekter
Materialleverantör: Martinsons
Konstruktör: TK Botnia (Numera Tyréns)
Byggherre: Vasakronan
Illustrationer: White Arkitekter

 

Läs mer om Tyréns satsning på träbyggnad.