Björkska villan - en kulturskatt får nytt liv

Björkska villan byggdes under 1870- talet på en 1700- tals grund efter att en brand utplånat den tidigare byggnaden. Den kulturhistoriskt värdefulla villan ägs av Mölndals stad och är belägen i centrala Mölndal. 

Tyréns arkitekter fick i uppdrag att varsamt bygga om villan invändigt till kontorslokal för ca 15 personer. Uppdraget utfördes i nära samarbete med beställare, byggentreprenör, verksamhet, byggnadsantikvarie samt övriga teknikkonsulter. Stor hänsyn har tagits till att återspegla byggnadens ursprungliga karaktär och atmosfär i en kontext som samtidigt tilltalar och uppfyller dagens behov och krav i kontorslokaler. Uppdraget genomfördes under år 2020 och innefattade förstudie/programarbete samt framtagning av bygghandlingar samt ett koncept för lös inredning. Verksamhetsytan är ca 400 kvm fördelade på två våningsplan.

 

Björkska villan - en kulturskatt får nytt liv
Björkska villan - en kulturskatt får nytt liv
Björkska villan - en kulturskatt får nytt liv
Björkska villan - en kulturskatt får nytt liv
Björkska villan - en kulturskatt får nytt liv
Björkska villan - en kulturskatt får nytt liv
Björkska villan - en kulturskatt får nytt liv

Beställare: Mölndals stad
Foto: Göran Assner