Dragsbron i Norrköping – trygg gångbro i anrikt industrilandskap

Norrköping delas av Motala ström, som går rakt igenom stadens äldre industridelar. Ända sedan 1700-talet, då vattenkraften började utnyttjas som drivkraft i den tidiga industrin, har människor behövt passera vattendraget.

Här har det länge funnits dammkonstruktioner, som precis som idag också fungerat som brostöd. Fram till 1945 byggdes tre interna broar mellan industrierna på de båda sidorna av Motala Ström - däribland den som idag kallas Dragsbron. 1989, när industrierna började flyttas ut ur staden, byggdes Dragsbron om och blev en del av det populära promenadstråket runt Motala Ströms dammar i centrala Norrköping.

Efter 80 år i tjänst var Dragsbron gravt rostangripen och kommunens Samhällsbyggnadskontor beslöt att riva och ersätta den. Tyréns fick uppdraget att utforma och projektera den nya bron från förstudie och programhandling till bygghandling och förfrågningsunderlag.

– Dragsbron utgör en viktig och historisk del av Norrköpings infrastruktur och ambitionen har varit att skapa en upplyst attraktiv passage där stadens invånare kan känna sig trygga att gå till fots vid alla tider på dygnet, säger Daniel Gallardo Yébenes, ansvarig arkitekt.

Den resulterande designen är en vacker stålbro, målad i svart. En modern konstruktion som följer de senaste byggnormerna, men som genom en fackverksdesign kopplar tillbaka till den gamla bron. Även räcket har Tyréns konstruerat, med ljus i handledarna så att brobanan blir belyst, samtidigt som fotgängarna kan se ut över vattendammarna och industrilandskapet i centrala Norrköping.

– Det har varit väldigt fint att få vara med i ett projekt där vi verkligen fått visa upp den gestaltande kompetensen hos våra arkitekter och samtidigt bidra hela vägen från rivning fram till produktion av den nya bron, menar uppdragsansvarig Henrik Gabrielsson.

Dragsbron utgör en viktig och historisk del av Norrköpings infrastruktur.

Förutom brokonstruktion och arkitektur har Tyréns medverkat med kompetenserna; ljus, produktionsplanering, el, ledningssamordning, miljö, anmälan om vattenverksamhet, arbetsmiljö samt en kulturmiljöutredning.

Den nya gångbron förväntas stå klar under 2023.