Bullerinventering av fastigheter längs Södra stambanan

Tyréns har under 2018/2019 arbetat med in- och utvändig bullerinventering hos cirka 600 fastigheter längs med Södra stambanan, sträckan Höör till Osby.

Utgångspunkten har varit att kontrollera fasader (fönster, dörrar, ventiler och fasadkonstruktioner) för att i slutändan kunna ge åtgärdsförslag som förbättrar inomhusmiljön hos de boende som ett led i att minimera bullrets påverkan på människors vardag.

Bullerminimering inomhus gynnar folkhälsan

Det har varit värdefullt för oss som konsulter att få möjlighet att arbeta med en offentlig beställare där uppdraget direkt påverkar så många privatpersoner. Och det är just att göra skillnad i människors vardag som ger mervärde och som tydligt återknyter till Tyréns vision om att skapa hållbara samhällen. 

"Att göra skillnad i människors vardag känns bra och tydligt kopplat till Tyréns vision om att skapa hållbara samhällen."

Tyréns har under senaste åren arbetat i liknande uppdrag spritt över hela Sverige. Bland annat har vi varit med och inventerat delar av vägnätet i Norrbotten och Västerbotten i samma syfte.

Beställare: Trafikverket