Framtidens kollektivtrafik på landsbygd – en förstudie

Syftet med förstudien var att belysa utmaningarna med kollektivtrafik på landsbygden och att beskriva utvecklingsområden och innovativa lösningar som ett komplement till den traditionella kollektivtrafiken. 

Målet var att lyfta frågan och sätta den på agendan då fokus idag i mycket högre utsträckning ligger på kollektivtrafiken i och till städer. Potentiella utvecklingsprojekt som beskrivs är anropsstyrd kollektivtrafik, samåkning, kombinerad mobilitet och självkörande fordon.

Förstudien ska användas som underlag för en eller flera ansökningar om medel till pilotprojekt som i sin tur leder till att etablera en mer tillgänglig kollektivtrafik på landsbygden i Sjöbo och Tomelilla kommun. Målet med förstudien var även att dela erfarenheter och perspektiv med andra aktörer och skapa förutsättningar för partnerskap och samverkan.

Förstudien utgör ett gediget kunskapsunderlag och innehåller även faktarutor och fördjupningar om specifika ämnen, rapporter och projekt samt intervjuer med experter inom olika områden.

Beställare: Sjöbo kommun och Tomelilla kommun