Kil – Ställdalen kapacitetshöjande åtgärder

För att avlasta godsstråket genom Bergslagen samt Västra stambanan har Trafikverket utfört kapacitetshöjande åtgärder på järnvägssträckan Kil – Ställdalen, 14 mil, genom införande av fjärrblockering samt utbyggnad av fyra nya driftplatser.

Tyréns uppdrag omfattade utredning och projektering för järnvägsplan, systemhandling, förfrågningsunderlag- och bygghandling för utförandeentreprenad samt stöd i byggskede. Därefter har ibruktagning av signal för järnvägssträckan genomförts samt upprättande av förvaltningsdata.

I projektet ingick:

  • Nya mötesspår samt nya teknikhus har byggts vid Kjesarbäcken, Geijersdal, Herrhult och Sandmon. Hällefors och Daglösens driftplatser har förlängts och moderniserats med nya signalställverk. Hällefors innefattar även byggnation av ny gång- och cykelbro som gör det säkert att passera järnvägen.
  • Nya plankorsningar har byggts och befintliga plankorsningar har byggts om och gjorts säkrare genom att förses med bommar.
  • Om- och nybyggnad av hundratals signalobjekt längs med hela sträckan.
  • Längsgående telekabel, MOK, har avgrenats till nya och befintliga signalobjekt. Arbete med optokabel, såväl traditionell kabel samt blåsfiber har utförts. Trafikinformationssystem har installerats i Hällefors samt Grythyttan.
  • Nya spår- och kontaktledningsanläggningar samt markprojektering har utförts av Tyréns på driftplatserna.

Beställare: Trafikverket
Fotograf: Göran Assner