Nya driftplatser i Helenelund och Sollentuna, Ostkustbanan

Trafikverket trimmar signalsystemet på Ostkustbanan, mellan Solna och Häggvik, för att öka punktligheten och kapaciteten för pendel- och godståg.

Projektet innefattar konvertering av två hållplatser, Helenelund och Sollentuna, till driftplatser. Nya mellanblocksignaler införs på aktuell sträcka och ett nytt vändspår/mittspår anläggs i Sollentuna. I samband med det projekteras även ett nytt gränssnitt signalställverk-signalställverk mot de angränsande driftplatser i Solna (ställverk modell CST) och Häggvik (ställverk modell M85).

Ställverksgränssnittet mot Solna är dessutom unikt och finns inte på någon annat plats i Sverige. Ombyggnaden planeras vara klar våren 2022.

-Vårt arbete syftar till att göra anläggningen mer robust, säger uppdragsledare Christian Melander.

Beställare är Trafikverket Investering. Tyréns uppdrag avser projektering av förfrågningsunderlag och bygghandling för utförandeentreprenad, framtagande av konstruktionsunderlag till signalställverksleverantör Alstom, byggplatsuppföljning samt framtagande av förvaltningsdata. Uppdraget tilldelades Tyréns i juni 2019 och startades upp kort därefter. Organisationen består av närmare 20 teknikområden och stödfunktioner.

Uppdraget har varit komplext, med mycket spår och tåg samt logiska kretsar.

Nära samarbete och bred kompetens

Uppdraget har varit komplext, med mycket spår och tåg samt logiska kretsar.

- Vi har också fått vidareutveckla längs vägen, säger Christian Melander. Det är en styrka att ha hela Tyréns bredd av kompetenser att ta till. Kollegorna på brand och riskavdelningen kunde till exempel hjälpa till med brandskyddskraven för signalkioskerna. Även spetskompetensen på Tyréns signalresurser har i detta sammanhang varit en otroligt viktig del för att lösa komplexiteten kring de nya ställverksgränssnitten.

Komplexiteten i uppdraget har även ställt stora krav på samordning och ett nära samarbete, dels inom Tyréns där en bred organisation från många olika tjänsteområden haft en bra samverkan med kundens bästa för ögonen.

Ett nära samarbete har också funnits mellan Trafikverket, Alstom och Tyréns. Regelbundna möten med en bra dialog har ägt rum ett par gånger i månaden för att stämma av och lösa uppkomna utmaningar. Samordning är verkligen A och O för lösa komplexiteten i ett uppdrag av detta slag och engagerade medarbetare från alla parter är en nyckelfaktor för ett bra samarbetsklimat och ett bra resultat.