Visualisering - Jakobshyttan Degerön

”…hur kommer det här spektaklet att påverka min utsikt från verandan…” frågade en samrådsbesökare. ”Jo det ska vi visa dig”, sa vi…

…och så navigerade vi TyrEngine-modellen till verandan och kollade på utsikten. Detta är kraften av att använda realtidsvisualisering i allmänhet och vid samråd i synnerhet. I järnvägsprojektet Jakobshyttan-Degerön skulle en befintlig järnvägssträckning förändras och utökas vilket påverkar de boende i området. För att öka förståelsen för hur den nya dragningen kommer att påverka omgivningen skapades en visualisering i den Tyréns-utvecklade visualiseringsplattformen TyrEngine.

I TyrEngine är det möjligt att fritt flyga omkring över projektets sträcka om 15km för att själv välja vilket område som är relevant att titta närmare på. Samtliga teknikområden samlades i modellen för att ge en korrekt helhetsbild där allt från vattentrummor som leder om bäckar till hela spårprojekteringen inkluderades. Modellen användes under flera samråd och marknadsföringsfilmer och bilder togs även från modellen.

“Detta är kraften av att använda realtidsvisualisering i allmänhet och vid samråd i synnerhet.”

Laddar