Visualisering - Tvärförbindelse Södertörn

När till ytan stora projekt ska presenteras för allmänheten är det alltid svårt att ge en rättvis bild av den kommande verkligheten. Samrådsbesökare undrar ofta hur mycket av bullervallen som kommer synas genom deras köksfönster, hur den nya vägdragningen kommer påverka deras vardag eller i värsta fall varför de måste flytta. Denna förståelse är alltid lättare att uppnå genom att visa framtiden i någon form av 3D-representation. Tyréns valde i detta projekt att skapa en BIM-kopplad TyrEngine-modell för att underlätta förståelsen.

BIM/DIM i stor skala med hög upplösning

Att med hjälp av ritningar skapa sig en inre mental bild av hur det kommer att se ut är svårt och kräver erfarenhet. För att sänka den tröskeln kan ritningen skapas som 3D-modell och den 3D-modellen kan i sin tur behålla all den information som ritningen ger. All information som följer med in i 3D-modellen tas tillvara på och visas upp i TyrEngine. I modellen för Tvärförbindelse Södertörn har sådana ritningar och modeller från många olika teknikområden sammanfogats och presenterats tillsammans med Lantmäteriets geografiska data. Även GIS-data presenterades för att förtydliga olika områden som t.ex. naturreservat. Detta gör att det går att se hur hela sträckningen kommer att se ut i dess verkliga miljö redan innan den har börjat byggas.

Det går att se hur hela sträckningen kommer att se ut i dess verkliga miljö redan innan den har börjat byggas.

Laddar