Visualisering - Norrbotniabanan

Järnvägssträckningen mellan Umeå och Skellefteå är den första delen av Norrbotniabanan, hur ser den ut och vart kommer den att gå?

När till ytan stora projekt ska presenteras för allmänheten är det svårt att ge en komplett bild av det planerade utseendet. Allmänheten och samrådsbesökare undrar ofta hur mycket av bullervallen som kommer synas genom deras köksfönster, hur den nya vägdragningen kommer påverka deras vardag eller i värsta fall varför de måste flytta. Denna förståelse är alltid lättare att uppnå genom att visa framtiden i någon form av 3D-representation. Tyréns valde i detta projekt att skapa en TyrEngine-modell för att underlätta förståelsen.

Att förstå ritningar tillräckligt bra för att skapa sig en inre mental bild av hur det kommer att se ut är svårt och kräver erfarenhet. För att sänka den tröskeln kan en 3D-modell skapas och kombineras med data från många olika teknikområden och Lantmäteriets geografiska data. Man kan då se hur hela sträckningen kommer att se ut i dess verkliga miljö redan innan den har börjat byggas.

“I TyrEngine-modellen är det möjligt att fritt röra sig över hela projektets omfattning för att själv välja vilket område som är relevant att kolla närmare på.”

Samtliga teknikområden samlades i modellen för att ge en sådan korrekt helhetsbild som möjligt där allt från nya dragningen av vandringsleder till hela spårprojekteringen inkluderades. Modellen användes primärt i marknadsföringssyfte.

Laddar