Hemavan Gondolby

Exploatering och förtätning av befintliga byar som pågår i svenska fjällvärlden leder till att existerande fjällstugor och bostäder får nya grannar, men hur påverkar dessa nybyggnationer utsikten för befintlig bebyggelse? Detta är ett av de problem som Tyréns planarkitekter i Region Nord hanterat i samband med detaljplanearbetet i Hemavan.

Hemavan är en fjällby som växer och har fått en ökad mängd nya fjällstugor och året-runt boenden de senaste åren. Nu står dock samma områden inför utmaningen att placera in flervåningsbyggnader på önskade platser samtidigt som de helst inte får skymma den befintliga utsikten över Lapplands magiska fjällvärld. Då det är fjällterräng är marken allt annat än platt och siktanalyser blir svåra att uppskatta utifrån en kartvy. Tyréns valde i detta projekt att skapa en TyrEngine-modell för att kunna kommunicera ut detaljplanen på ett pedagogiskt och tydligt sätt.

Den befintliga marken och byggnaderna skapades med hjälp av drönarteknik och detaljplanen skapades i 3D för att sedan sammanfogas i den Tyréns utvecklade visualiseringsmotorn TyrEngine. Modellen genomgick flera revisioner som alla kan visas separat i TyrEngine, som ett slags designrational.

Tyréns valde i detta projekt att skapa en TyrEngine-modell för att kunna kommunicera ut detaljplanen på ett pedagogiskt och tydligt sätt.

Resultatet blev en liten och väldigt tydlig TyrEngine-modell som användes under samrådet. Då det är möjligt att fritt navigera i modellen och kolla på utsikten från de berördas boenden och även kunna göra skugganalyser i realtid skapas en klar förståelse.