Holmsund Tallkronan

Många stadsnära förtätningar leder till att existerande bostadsområden får nya grannar, men hur skulle ett nybyggt flervåningshus se ut och påverka ett existerande villakvarter? Detta är ett av de problem som Tyréns planarkitekter i Region Nord har hanterat i samband med förtätning i det kustnära samhället Holmsund.

Holmsund är ett samhälle nära Umeå, andelen villor är stora och närheten till både skog och hav lockar många. I detta område har Tyréns fått uppdrag om att ta fram en detaljplan för exploatering och förtätning av ett gammalt skogs- och industriområde. Ett flervåningshus och ett antal rad- och parhus är planerade.

Men vart ska då flervåningshuset placeras för att inte störa de befintliga boendena och de nya planerade husen? Frågor om insyn och skuggkastning är väldigt relevanta och samtidigt svåra att svara på utifrån kartmaterial. Tyréns har i detta projekt valt att göra en realtidsvisualisering i TyrEngine för att visa kommunens tjänstemän och berörda medborgare de olika designförslagen. Det befintliga bostadsområdet och den kommande exploaterade marken byggdes upp i 3D med hjälp av drönarteknik och kombinerades med en 3D-modellerad version av detaljplanen.

Resultatet blev en liten och väldigt tydlig TyrEngine-modell som användes under samrådet med stor framgång.

Resultatet blev en liten och väldigt tydlig TyrEngine-modell som användes under samrådet med stor framgång. Under pågående samråd kunde man navigera i modellen och kolla på utsikten samt skugganalyser i realtid för de samrådsdeltagare som var berörda. Med TyrEngine-modellen som en gemensam kommunikationsplattform under samrådet diskuterades Tyréns förslag och samrådsdeltagarna kunde komma med konkreta åsikter, ex. ”hur blir det om flervåningshuset placeras här”. Ett inkluderande och delaktigt sätt att revidera en detaljplan.

Laddar