Repisvaara – Gällivare kommun

I Gällivare kommun flyttas stora delar av Malmbergets samhälle, där många ersättningsbyggnader hamnar i de nya bostadsområdena Repisvaara Norra, Mitt och Södra. En sådan enorm apparat är svår att överblicka och det är naturligt väldigt svårt att förstå hur omfattande arbetet är. Ett effektivt sätt är att uppleva det hela med virtuella metoder.

Nya bostadsområden ger plats för det flyttade Malmberget

Tyréns har sedan många år kontinuerligt byggt upp en 3D-modell av Gällivare kommun i syfte att dokumentera och visualisera förändringarna. Som ett steg i att hålla Gällivare-modellen uppdaterad valdes det att inkludera uppbyggandet av de 3 Repisvaara-områdena. Till skillnad från tidigare projekt i Gällivare så handlar det nu om att visualisera framtiden. Detta innebar att husleverantörer har levererat sina BIM-husmodeller (geometri, material, färg osv) till respektive tomt för att skapa en så korrekt bild av framtiden som möjligt. Data från markprojektörer, landskapsarkitekter, Gällivare kommun och husleverantörerna slogs sedan samman för att skapa en helhet.

Materialet har fått användning inom flera olika sektorer som t.ex. marknadsföring av Gällivare kommun generellt och Repisvaara specifikt, i utvärderingssyfte av bygghandlingar samt som information för de inflyttande att se hur deras framtida boende kan komma att se ut. Då Repisvaara fortsätter att växa fortsätter även arbetet med att hålla TyrEngine-modellen uppdaterad.

Då Repisvaara fortsätter att växa fortsätter även arbetet med att hålla TyrEngine-modellen uppdaterad.

Laddar