Gällivare Centrum

I Gällivare kommun flyttas en stad och samtidigt pågår flera stora byggnads- och infrastrukturprojekt i centrumkärnan som alla beräknas vara färdigställda inom en 7års period. För att kunna visa och utvärdera de framtida byggnadsprojekten har en visualisering av Gällivares nya centrumkärna tagits fram i TyrEngine. Detta projekt bygger vidare på det ursprungliga arbetet med att dokumentera och visualisera Gällivare kommun innan stadsflytten började.

En stad flyttas och en centrumkärna byggs om

Gällivare centrum har haft flera utseenden genom åren och även de planerade byggnadsprojekten har sett olika ut. Olika iterationer av respektive byggnadsprojekt har visats upp i TyrEngine för att dels skapa en förståelig bild av det påverkade området och dels se hur helheten kommer att se ut. Här visas hur olika nya byggnader kommer att relatera till varandra och till befintlig bebyggelse. Detta för att visa upp framtiden i 3D och underlätta för medborgare, politiker och andra inblandade att förstå sammanhang. Allt eftersom nya områden i centrumkärnan växer fram på ritningar växer de även fram i TyrEngine och visas upp tillsammans med alla andra pågående och framtida projekt.

Grundmaterialet är densamma som den ursprungliga modellen som togs fram i syfte att dokumentera och visualisera Gällivare kommun innan stadsflytten började. Det är därför möjligt att växla mellan det historiska, nutida och framtida utseendet.

Framtiden visas upp i 3D och underlättar för medborgare, politiker och andra inblandade att förstå sammanhang.

Laddar