Konstruktion

Ombyggnad, renovering och påbyggnad av befintlig byggnad

Tyréns kan hjälpa dig med ombyggnad av befintlig byggnad eller konstruktion. Vi har gedigen erfarenhet och kompetens från ombyggnadsprojekt i innerstadsmiljö.

Dessa projekt medför ofta en annan typ av problem då det centrala läget kan ge konsekvenser under byggtiden. Vidare ställs ofta stora krav på försiktighet i samband med renoveringar och ombyggnad då det finns omfattande kulturarv i vissa byggnader.

Vi arbetar med allt ifrån grundförstärkningar av gamla fastigheter som sjunker till påbyggnader med flera våningar på existerande fastigheter. Vi inventerar existerande fastigheter och kommer med åtgärdsförslag för att på bästa sätt möta funktionella, ekonomiska och tekniska krav för fastigheten.

Vi har gedigen erfarenhet och kompetens från ombyggnadsprojekt i innerstadsmiljö.

Exempel på projekt inom ombyggnad

Vår verksamhet innefattar allt från större ombyggnationer, exempelvis Gallerian på Hamngatan i Stockholm, Hötorgsskraporna ,T-centralen och Grand Hotell till att genomföra påbyggnader av flera våningar, balkonger och konstruera skärmtak.

Vi arbetar som rådgivande ingenjörer i tidiga skeden med byggtekniska konsekvensutredningar vid förädling av fastigheter. Vi genomför besiktningar av fastigheter innan ombyggnationer för att fastställa fastighetens kondition. Vi utför också besiktningar av nya stommar som kräver kontroller.