Sollidenscenen

Sollidenscenen på Skansen i Stockholm byggdes ursprungligen 1938, och ritades av Nils Einar Eriksson. Tyréns hade i uppdrag 2012-2013 att konstruera om- och tillbyggnaden som gör scenen på Solliden till en av Europas modernaste utomhusscener.

Scenen är kulturhistoriskt mycket viktig och den ursprungliga snäckformade scenkonstruktionen från 1938 finns kvar på scenen. Scenen har moderniserats och anpassats till dagens behov för publik, uppträdande och teknik för exempelvis TV-sändningar.

Uppdraget omfattade om- och tillbyggnad av hela Sollidenscenen, samt kringliggande byggnader på Sollidenplan. Scen höjs och förlängs. Taket över scenen utförs helt nytt. Taket består av en stålstomme, samt tak med ca 400kvm tunnplåt och spant, likt ett fartygsskrov.

Utmaningarna har varit att hålla den höga standard som scenens kulturhistoriskt och ikoniska värden har.

Sidobyggnader rivs och byggs nya med kontor, serviceutrymmen, teknikrum, scenförråd och byggnad för ljudtekniker. Stommarna i sidobyggnaderna är utförda med korslimmat virke (KL-trä).
 
Utmaningarna har varit att hålla den höga standard som scenens kulturhistoriskt och ikoniska värden har. Genomförandet var också kravställt till att hinnas med mellan två sommarsäsonger för allsång som scenen traditionsenligt används till.

Beställare: Stiftelsen Skansen

Foton: Tove Falk Olsson, Tengbom