Sergelhuset E01

Bland Vasakronans omfattande renovering av Kv Hästskon 12 i Sergelstan ingår entreprenaden Sergelhuset E01 där Tyréns har varit med och bidragit med sin kompetens under program-, system- och bygghandlingsskedet. 

Sergelhuset E01 är ett om- och tillbyggnadsprojekt på drygt 20 000 kvm som omfattar renovering av huskroppen under marknivån i Kv Hästskon 12 samt tillbyggnaden av Soltrappan och en paviljong. Projektet färdigställdes år 2020 och utfördes i totalentreprenadform i samverkan mellan Zengun och Vasakronan.

Som en del av visionen att skapa en attraktiv stadsdel i Stockholm City och omgestaltningen av promenadstråken, har Tyréns som huvudkonstruktör bland annat projekterat Soltrappan som förbinder Malmskillnadsgatan med Sveavägen. Soltrappan är en bred trappa av platsgjuten betong som utformades på sådan sätt att den kragar ut över Malmskillnadsgatan och därmed inte belastar intilliggande befintligt konstruktion. Bredvid Soltrappan byggdes en paviljong, ett färgsprakande nytillskott till stadsbilden med dess röda, matrisgjutna konstruktion formgiven av en konstnär. Eftersom paviljongens betongelementen är en del av arkitekturen och är därmed synlig för beskådan, ställdes det höga krav på gjutningen med röd betong för att minimera sprickbildningar på ytan. 

Sergelhuset E01 är ett stort och komplext uppdrag med fokus på hållbarhet.

Utöver Soltrappan och paviljongen tillhandahöll Tyréns konstruktionshandlingar för bland annat omfattande förstärknings- och rivningsarbeten samt ny grundläggning till byggnaden då ovanliggande befintliga huskroppar på marknivå byggdes på med ytterligare våningar (läs mer om Sergelgatan E02 och E03). En utmaning med detta var att bevara den befintliga platsgjutna stommen i så stor utsträckning som möjligt, och tack vare kompetensen hos Tyréns konstruktörer lyckades vi åstadkomma stora besparingar i form av klimatavtryck genom återbruk av betongstommen. Därutöver har ombyggnaden av Sergelhuset E01 projekterats och byggts med målsättningen att byggnaden LEED Platinum-certifieras, vilket är den högsta möjliga miljöklass i systemet. Vi är otroligt stolta över att ha deltagit i en sådan stort och komplext uppdrag med hållbarhetsperspektiv i fokus.

Beställare: Vasakronan

På bilden syns gjutformen med matrisen för den rödfärgade betongelementen som kan beskådas utanför paviljongen.

Närbilder på det matrisgjutna betongelementet med konstnärligt avtryck tillhörande paviljongen.