Sergelgatan – en del av nya Sergelstan

Projektet Sergelgatan ingår i Vasakronans omfattande renovering av lokalerna längs Sergelgatan och utgör en del av nya Sergelstan. Tyréns har i uppdraget tagit fram program-, system- och bygghandlingar för renovering och ombyggnad för båda etapperna.

Ombyggnadsprojektetet omfattar "lågdelarna" till Hötorgshus 1-4, det vill säga från källare upp till terrassen och är uppdelat i två etapper, projekteringen påbörjades 2017. Hela kvarteret är kulturhistoriskt klassat med klassningen blått, vilket innebär att byggnaderna omfattar bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Sergelgatan är ett renovering- och ombyggnadsprojekt på drygt 35 000 kvm där byggtiden sträcker sig fram till 2022. Projektet utförs i utförandeentreprenad i samarbete mellan Forsen och Vasakronan.

Sergelgatan

Kvarteren kommer att få ny funktionalitet, nytt utseende och innehåll. Här blir en plats där människor vill vara, jobba, äta, shoppa, strosa och mötas. Sergelstan blir en plats för människor.

Målbilden för kvarteret Sergelstan är att skapa en stadsdel full av liv och som alltid är vaken. Nya stråk, mer liv och rörelse, shopping, restauranger, takterrasser och platser att vara på. För Sergelgatan utvecklas nya shoppingdestinationer. Fasader öppnas upp och stråken fylls med nytt liv av shoppingupplevelser och mötesplatser. Förbindelsegången mellan Sergelgatan och Sveavägen förlängs och får en ny anslutande slank trappa helt i stål upp till terrassen. Terrasserna renoveras och får nya stål- och trädekorationer. Huset förses även med egen bergvärme "Geoenergi" med 400m djupa borrade hål under bottenplattan i garagen.

Här skapar vi en plats där människor vill vara, jobba, äta, shoppa, strosa och mötas. Sergelstan blir en plats för människor.

Projektet har i sin helhet projekterats med en 3D-modell, vilket har möjliggjort smidiga lösningar på projektets utmaningar.

Som huvudkonstruktör i projektet har Tyréns tillhandahållit konstruktionshandlingar för bland annat rivnings- och förstärkningsarbeten, omfattande renoveringar av garage, sänkning av befintligt bjälklag, socklar till de nya fasaderna samt totalstabilitetsberäkningar som stöd för kontrollberäkningar av nya öppningar för installationer. Ombyggnaden av Sergelgatan har utförts med långsiktig hållbarhet i fokus där målsättningen är att byggnaderna LEED platinum certifieras. Inflyttning sker med start från och med 2021 för etapp 1 och 2022 för etapp 2.

 

Beställare: Vasakronan