Stockholms stadsbibliotek

Det är svårt att tro, men arkitekten Gunnar Asplunds tidlösa storverk – Stockholms Stadsbibliotek – fyller snart 100 år. Efter nära ett sekel pågår nu en välbehövlig upprustning och renovering av byggnadsminnet. Tyréns har slutit avtal med Stockholm stads fastighetskontor och är en av de som ska återställa den nordiska 20-talsarkitekturens kronjuvel till sin forna glans. 

Höga krav på samverkan

Tyréns bidrar med kompetens gällande den tekniska upprustningen av byggnaden och den verksamhetsutveckling som nu görs av biblioteket samt de intilliggande basarerna utmed Sveavägen. Uppdraget omfattar att projektera för markåtgärder som ny dränering runt hela byggnaden och likaså inför takomläggning och tilläggsisolering.  Mycket av arbetet innebär beräkningar inför byten av olika tekniska installationer som el, ventilation, värme och avlopp men också att ta fram underlag inför breddning av nuvarande öppningar mellan rum.  

- Det är många delar och skeden som måste samspela i ett så här omfattande projekt, och ett av kraven från uppdragsgivaren var just erfarenhet från utökad samverkan. Vi är vana att tillsammans med hela projektgruppen hitta de bästa lösningarna i olika skeden från tidigare samverkansentreprenader och har lång erfarenhet av den här typen av äldre ombyggnadsprojekt, säger Teresia Engvall som arbetat med anbudet. 

Stockholm Stadsbibliotek Foto Michael Jones

Efter nästan hundra år som stadens stadsbibliotek är Asplundshuset i stort behov upprustning och renovering. Byggnaden är blåklassad vilket innebär att den inte får byggas om hur som helst. Under en renovering måste tidstypiska tekniker och material användas och processen övervakas av en antikvarie som hämtar stöd i ett särskilt framtaget vårdprogram. Renoveringen av byggnaden görs i flera etapper och planen är att det ska vara helt klart under våren 2027. 
 
- En avgörande faktor till att vi fick förtroendet är just vår expertis när det gäller komplexa ombyggnadsprojekt. Konstruktören måste förstå hur byggnaden ursprungligen dimensionerats och var tänkt att fungera. Det krävs kunnande för att vara flexibel i konstruktionslösningar där verkligen avviker från ritningsunderlag. Varsam ombyggnad med fokus på återbruk är viktiga ledord för oss när vi arbetar med kulturminnesmärkta fastigheter, säger Teresia Engvall. 

Med sitt storslagna och samtidigt enkla yttre utgör Stadsbiblioteket höjdpunkten på stilen Nordisk klassicism, också kallad Swedish grace, som hämtade inspiration från det stramare nyantika formspråket. Biblioteksbyggnaden, som invigdes 1928, var då troligen världens mest moderna och tillgängliga bibliotek och först i Sverige med öppna bokhyllor som tillät låntagarna att själva välja och plocka bland böckerna.