Uppsala stadshus – Årets bygge 2021

Uppsala stadshus stod som vinnare i Årets bygge 2021 efter en omfattande om- och tillbyggnation. Tyréns har i uppdraget bidragit med en bredd av kompetenser inom konstruktion och installation.

När Uppsala stadshus ritades 1957 var tanken att stadshuset skulle bestå av en sex våningar hög byggnad med innegård. Uppdraget fick dock avslutas i förtid när endast halva huset var byggt på grund av för höga kostnader. Det har därefter varit en återkommande fråga att färdigställa stadshuset, varpå Uppsala kommun anordnade en arkitekttävling 2016 för att få in förslag på utbyggnaden av stadshuset. Tävlingen vanns av Henning Larsen Architects, där Tyréns bidrog i tidigt skede med konstruktionskompetens.

De befintliga byggnaderna har renoverats och nya byggnader har tillkommit.

I uppdraget kring Uppsala stadshus har Tyréns medverkat i generalkonsultorganisationen och svarat för samtliga teknikkonsultdiscipliner. Det omfattande uppdraget har inneburit stor komplexitet och utmaningar såsom anpassning till låga befintliga våningshöjder, anslutning mellan nytt och gammalt, samt närhet till järnvägen.


Den befintliga L-formade byggnaden från 60-talet har kompletterats med tre våningar på en av huskropparna, samt två anslutande nya för att bilda en innergård på 38x38 meter. Den vackra innergården har täckts med ett fribärande kupolformat glastak.

När 2021 års vinnare av Årets Bygge tillkännagavs stod Uppsala stadshus som vinnare av huvudpriset Årets bygge. Motiveringen från Byggindustrin till priset löd: Vinnaren av Årets Bygge 2022 är ett stort och utmanande projekt med många intressenter. Alla inblandade har haft projektets bästa i fokus, jobbat nära varandra och inte varit rädda för att prova nya lösningar sida vid sida med beprövad teknik. Projektet visar att det är fullt möjligt att utgå från det vi redan har, samtidigt som det kan kompletteras med helt nya lokaler. Nära noll energi har uppnåtts i ett 60 år gammalt hus. Stort grattis till Uppsala stadshus, totalvinnare av Årets bygge 2022!

 

Uppdraget har bestått av nybyggnation om 14 000 kvm, samt ombyggnation av 13 000kvm.

 

Fotograf: Göran Ekeberg