Sergelhuset E03 – en del av nya Sergelstan

Sergelhuset E03 är en av fyra entreprenader som ingår i Vasakronans omfattande renovering av Kv Hästskon 12. Tyréns har fått i uppdrag att vara med i hela processen från tidigt utredningsskede, till att utföra program-, system- och bygghandlingar för renoveringen.

Sergelhuset E03 är ett om- och tillbyggnadsprojekt på drygt 20 000 m2 där byggtiden sträcker sig från 2017 till 2020. Projektet utförs i totalentreprenadform i samverkan mellan NCC och Vasakronan.

Målsättningen med renoveringen av kvarteret är att skapa en attraktiv stadsdel och öka flödet av människor i en del av Stockholms innerstad. Förutom nya och moderna kontor rustas byggnaden upp med attraktiva bostäder och restauranger. Två nya prefabricerade våningar har byggts på befintlig platsgjuten stomme. Närmast Mäster Samuelsgatan har huset byggts på med en tredje våning med trästomme.

Målet är att skapa en attraktiv stadsdel med fler människor i rörelse.

Den ytan kommer att ge stadens invånare och besökare ytterligare ett vattenhål med utsikt över Stockholm City. I bostadsdelen några våningar under skybaren har en tillbyggnad gjorts med utkragande prefabricerade betongplattor upplagda på stålbalkar och inhängda i befintlig stomme med dragstag. Fasaden på bostäderna är en cederspånsfasad som är värd ett besök och som bryter av mot övrig stål/plåt/sten fasad i innerstan.

Bild ovan till vänster: Utkragningen av bostadsdelen med prefabricerade betongplattor. 

Bild ovan till höger: En av många detaljinfästningar för bostadsutkragningen.

Bild till vänster: 3D-modellen som visar ny och befintlig stomme. Utkragningen för bostadsdelen och takvåningen med trästommen.

Som huvudkonstruktör i projektet har Tyréns tillhandahållit konstruktionshandlingar för bland annat omfattande förstärknings- och rivningsarbeten i byggnaden, samordning mellan prefabricerad och platsbyggd stomme samt håltagningskontroller i stommen för nya installationer. Projektet har i sin helhet projekterats med en 3D-modell, vilket har möjliggjort smidiga lösningar på projektets utmaningar.

Ombyggnaden av Sergelhuset E03 har utförts med långsiktig hållbarhet i fokus där målsättningen är att byggnaden LEED Platinum-certifieras, vilket är den högsta möjliga miljöklass i systemet.

Inflytt i Sergelhuset E03 sker med start från och med sommaren 2020.

Beställare: Vasakronan