Gasklocka 2 – Stockholms nya kulturscen

Som en del i det omfattande stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden planerar Stockholms stad att omvandla det gamla gasverket i Hjorthagen till ett levande centrum. 

Detaljplanen omfattar allt från museum till kontor och har som främsta syfte att bevara områdets kulturhistoriska värde parallellt med att en ny och toppmodern stadsdel växer fram. Inom en snar framtid kommer området att locka omkring 15 000 boende till 6 000 nya lägenheter och erbjuda 100 000 kvadratmeter lokalyta.

Gasverket huserar ett flertal värdefulla byggnadsreliker, där den bäst bevarade byggnaden är den blåklassade Gasklocka 2. Det 50 meter höga gasmagasinet ritades av arkitekten Ferdinand Boberg 1899, och utgörs av en vackert ornamenterad tegelfasad vilandes på en sockelmur av granit.

Tyréns tar fram en systemhandling för den nya byggnaden och utreder bärigheten i klockans takkonstruktion.

Gasklocka 2

I Gasklocka 2 planeras en ny kulturscen i paritet med Göteborgsoperan; en salong med plats för över 2 000 i publiken, upp till 230 planerade evenemang per år, akustik i världsklass och en bankettsal för 1 000 personer på översta plan med en takhöjd på hela 14 meter. Tyréns anlitades 2019 av Stockholms Stad för att ta fram systemhandlingar för den nya byggnaden och för att utreda bärigheten i klockans takkonstruktion, men har sedan 2017 arbetat som tekniskt stöd åt staden i ett tidigt skede vid utredningar och framtagning av programhandlingar.

Byggnadens blåklassning medför vissa utmaningar. Tegelfasaden ska bevaras i originalskick och får inte påverkas, varför det beslutades att bygga den nya lokalen fristående inuti den gamla. Med en distans genom hela rumshöjden får besökaren en unik överblick över samspelet mellan gammal och ny ingenjörskonst.

Gasklocka 2
Gasklocka 2
Gasklocka 2

BIM och projektering

Arbetsmodell av den nya byggnaden inuti gasklockan. Med hjälp av BIM och 3D-projektering förenklas samordningen mellan discipliner, vilket bidrar till en bättre slutprodukt.

Taket skulle bevaras i originalskick, men till följd av nya normer och striktare säkerhetsmarginaler var detta inte möjligt. Tyréns har återskapat den bärande konstruktionen i stål så nära originalutförandet som möjligt utan att tumma på kraven från moderna standarder.

Gasklocka 2 är just nu i ett utredningsstadium. Byggnadsnämnden har inte tagit beslut om genomförande än.


Beställare: Stockholms Stad

Färdigställt: 2025

BTA: 2 365 m²

Volym: 65 000 m3