Konstruktion

Träbyggnader

På Tyréns vill vi ta vara på jordens resurser och skapa ett hållbart samhälle, där rätt material används till rätt sak. Som branschledande inom träkonstruktion vet vi att trä är en viktig pusselbit i formandet av en hållbar framtid.  

Därför ska du ska välja trä  

Det finns många fördelar med att välja trä i ett kommande byggprojekt. Några av de vanligaste är: 

Klimatsmart alternativ 
Trä är en förnybar resurs, men det binder även koldioxid under byggnadens livslängd 

Låg vikt 
En låg vikt som förenklar grundläggning, hantering och byggtekniken, samt utgör sällan ett problem vid påbyggnation av betonghus 

Enkel bearbetning 
Trä ger möjlighet att hantera materialet med lätta bearbetningsverktyg 

Goda byggnadsfysikaliska egenskaper 
Tack vare goda kunskaper om hur brand reagerar med trä ger det goda beräkningsgrunder vid branddimensionering

Temperaturtåligt 
Egenskaperna hos trä förändras inte vid minusgrader 

Visuellt 
Trä är vackert i sig och ger förutsättningar för att skapa vackra och spännande visuella uttryck 

En bra arbetsmiljö 
Trä ger en god arbetsmiljö under byggprocessen men även ett jämnare och bättre inomhusklimat efter färdigställandet 

Lokal råvara 
Med användandet av svenskt trä hålls transportutsläppen på en låg nivå, vilket tillsammans med den lägre vikten som möjliggör mer last/transport, vilket bidrar till minskad klimatpåverkan 

Vi projekterar och konstruerar  

Med möjlighet att erbjuda en helhetsbild och förståelse av hela byggprocessen projekterar och konstruerar vi hållbara hus som tåls att leva i, både nu och i framtiden. 
Du kan anlita oss i alla stadier i ett uppdrag. På Tyréns finns dessutom spetskompetens inom akustik, konstruktion, installation och brand.  

Rätt expertis för rätt val av material 

Det är inte alltid lätt att bedöma när det är lämpligt att använda olika typer av material. För att utvärdera vad som lämpar sig bäst ser vi till att ha expertis inblandad i ett tidigt skede. Beroende på vilka förutsättningar som finns gällande konstruktionen gör vi en samlad bedömning utifrån olika parametrar som till exempel hållbarhetstänk, ekonomi, brandfrågor, tillgänglig tid, eller vilken verksamhet som byggnaden är avsedd för. 

Viktiga förutsättningar som påverkar är på vilken plats som projektet genomförs, byggnadens utformning och sist men inte minst vad ska den användas till. Övriga aspekter som behöver vävas in är till exempel arkitektur och andra specifika behov.

När är trä det bästa valet? 

Trä fungerar ofta väldigt bra för tillbyggnad, till exempel när redan bebyggda områden ska förtätas. Eftersom trä bara väger en femtedel av vad betong gör och samtidigt har hög hållfasthet, så är det ofta optimalt för påbyggnad av befintliga hus där vikten har stor betydelse. 
 
Trä är också ett material som andas och anpassar sig utifrån årstid och luftfuktighet. Det är ett levande material som fungerar i allt, från själva konstruktionen till de små detaljerna. Dessutom bildar träets ådring ett vackert, organiskt mönster vilket bidrar till ett arkitektoniskt värde för byggnaden.