Stenungsund Arena

Stenungsund arena omfattar en ny, modern simhall inklusive restaurang och bowling samt en ishall med publikkapacitet på 1000 personer.

Före detta Sundahallen i Stenungsund påbörjade en omvandling redan för sex år sedan när Tyréns fick i uppdrag av kommunen att utreda expansion av hallen. I den nya anläggningen har verksamheten utökats med en ishall, tidigare bowlinghall har renoverats, och den befintliga simhallen har fått en ny, modern och större ersättare med högt ljusinsläpp. Inom kort kommer även friskvårdslokaler att färdigställas i arenan.

Tyréns har i uppdraget ansvarat för gestaltning, projektering, projektledning samt haft kontrollansvar för arenan. Uppdraget har pågått sedan 2012. Ny ishall färdigställdes 2016 och den nya simhallen färdigställdes sommaren 2018. Under 2019 kommer den gamla simhallen att byggas om till friskvårdslokaler.

Beställare: Stenungsunds kommun 

Tyréns står bakom gestaltning, projektering och projektledning.